Eldorado Gold najavljuje stratešku investiciju od 81,5 miliona kanadskih dolara od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i istovremeno finansiranje od 135 miliona kanadskih dolara

, Vesti

Eldorado Gold Corporation objavila je da je sklopila sporazume u vezi sa strateškom investicijom od 81,5 miliona kanadskih dolara u Eldorado od strane Evropske banke za obnovu i razvoj („EBRD“). Investicija će biti izvršena putem privatnog plasmana pri čemu će EBRD upisati 6.269.231 deonicu po ceni od 13,00 kanadskih dolara po akciji. („Privatni plasman“). Prihodi od privatnog plasmana biće uloženi u projekat Skouries u severnoj Grčkoj i biće kreditirani u okviru obaveze kompanije za finansiranje od 20% kapitala u skladu sa uslovima finansiranja projekta koji je zatvoren 5. aprila 2023.

Pored toga, Kompanija je sklopila ugovor sa BMO Capital Markets i National Bank Financial, u ime sindikata osiguravača (zajedno, „Underwriters“), u skladu sa kojim su se ponuditelji složili da kupe na osnovu kupljenog posla 10.400.000 Obične akcije Kompanije po istoj ceni kao i privatni plasman EBRD-a od 13,00 C$ po običnoj akciji, za bruto prihod od 135 miliona C$ („Ponuda“).

Pored toga, Kompanija je odobrila Zagovaračima opciju prekomerne dodele za kupovinu do dodatnih 1.560.000 običnih akcija, koje se mogu iskoristiti, u celini ili delimično, u bilo kom trenutku do 30 dana od zatvaranja Ponude. U slučaju da se opcija iskoristi u potpunosti, ukupni bruto prihodi od Ponude iznosili bi 155 miliona C$. Prihodi od Ponude će se koristiti za finansiranje inicijativa za rast širom globalnog portfelja, uključujući neke koje trenutno nisu predviđene petogodišnjim planom Kompanije, kao i za opšte korporativne svrhe i svrhe obrtnog kapitala.

„Zadovoljstvo nam je što najavljujemo strateško ulaganje u kapital EBRD-a i smatramo da je to ulaganje u prilog Skouries projektu i Eldoradovoj posvećenosti najvišim ekološkim i društvenim standardima u našem portfelju“, rekao je Džordž Berns, predsednik i izvršni direktor Eldorada. „Ulaganje u kapital EBRD-a, zajedno sa grčkim zajmodavcima u našem nedavno zatvorenom objektu za finansiranje projekata, pruža strateške partnere dok unapređujemo Skouries ka komercijalnoj proizvodnji“, nastavio je Berns.

„Prihodi od ovog finansiranja će ojačati bilans stanja Kompanije i očekuje se da će pružiti dodatnu mogućnost u našem globalnom portfelju. Uz niz uzbudljivih razvojnih mogućnosti koje trenutno nisu uključene u naš petogodišnji plan, ovo dodatno finansiranje nam pruža finansijsku fleksibilnost za unapređenje ovih projekata, uključujući projekat Perama Hill u severnoj Grčkoj. Perama Hill je visokokvalitetan projekat sa konsultativnim aktivnostima koje se očekuju da počnu kasnije ove godine, a zatim da napreduju kroz proces EIA u naredne dve godine.

U Olimpijasu smo u aprilu dobili modifikovanu EIA koja nam daje mogućnost da proširimo fabriku za preradu nakon povećanja razvoja podzemlja. U Kanadi, sa prvobitnom rezervom koja se očekuje sledeće godine na našem otkriću u Ormakueu, očekujemo da ćemo preduzeti dodatne studije kompromisa kako bismo utvrdili optimalan pristup da to uključimo u naše planove. Pored toga, u Turskoj imamo niz uzbudljivih mogućnosti, uključujući konverziju pretpostavljenih resursa u Efemčukuru i ciljeve istraživanja u ranoj fazi koji imaju potencijal da se dodaju već robusnom proizvodnom profilu“, dodao je Berns.

„Drago nam je što EBRD postaje akcionar Eldorada“, rekla je Natalija Lakorzana, šef odeljenja za prirodne resurse u EBRD. „Ovom značajnom vlasničkom transakcijom, EBRD će, kao dugoročni investitor, igrati važnu ulogu u obezbeđivanju da se projekat Skouries razvija i funkcioniše u skladu sa najboljim ekološkim i društvenim praksama, posebno u vezi sa angažovanjem zainteresovanih strana. Bakar je ključan za mnoge primene u današnjoj ekonomiji, a očekuje se da će se potražnja za bakrom povećati sa globalnim pomeranjem ka električnim vozilima i primenama obnovljive energije, jer oba ova sektora zahtevaju velike količine metala.

Obične akcije se nude na prodaju u skladu sa Ponudom u svim provincijama i teritorijama Kanade putem dodatka kanadskog prospekta kanadskom kratkom osnovnom prospektu kompanije od 18. maja 2023. Obične akcije se nude za prodaju u javnoj ponudi u Sjedinjenim Državama u skladu sa efektivnom izjavom o registraciji (uključujući njen dodatak prospektu) koja je podneta u skladu sa sistemom obelodanjivanja podataka sa više jurisdikcija u SAD.

Pre ulaganja, potencijalni kupci u Kanadi treba da pročitaju kanadski dodatak prospektu, kanadski kratki prospekt sa osnovnom polici i dokumente koji su u njemu uključeni referencom za potrebe javne ponude, a potencijalni kupci u Sjedinjenim Državama treba da pročitaju prospekt u SAD. izjavu o registraciji, dodatak prospektu u SAD i dokumente koji su u njemu uključeni referencom za potpunije informacije o Kompaniji i javnoj ponudi u Kanadi i Sjedinjenim Državama. Obične akcije se takođe mogu ponuditi na osnovu privatnog plasmana u drugim međunarodnim jurisdikcijama, oslanjajući se na primenljiva izuzeća pri privatnom plasmanu.

Očekuje se da će ponuda biti zatvorena 7. juna 2023. ili približno tog datuma i podleže brojnim uobičajenim uslovima zatvaranja, uključujući odobrenje berze u Torontu i Njujork berze. Zatvaranje Ponude nije uslovljeno zatvaranjem Privatnog plasmana.

Očekuje se da će se privatno plasiranje zatvoriti 13. juna 2023. ili približno tog datuma nakon završetka Ponude i nije uslovljeno zatvaranjem Ponude. Privatni plasman takođe podleže brojnim uobičajenim uslovima, uključujući odobrenje berze u Torontu i Njujork berze. Pored toga, a kao deo privatnog plasmana, Kompanija i EBRD su sklopile Ugovor o podršci projektima, u skladu sa kojim se, između ostalog, Kompanija složila da EBRD-u obezbedi određena prava na kontinuirano izveštavanje u vezi sa razvojem i radom kompanije. Skouries projekat, kao i uobičajena prava protiv razvodnjavanja u pogledu njegovog ulaganja u Kompaniju. Sve hartije od vrednosti izdate u okviru Privatnog plasmana podležu periodu zadržavanja koji ističe četiri meseca i jedan dan od datuma izdavanja.

O Eldorado Goldu

Eldorado je proizvođač zlata i baznih metala sa rudarskim, razvojnim i istraživačkim operacijama u Turskoj, Kanadi i Grčkoj. Kompanija ima visoko kvalifikovanu i posvećenu radnu snagu, bezbedno i odgovorno poslovanje, portfolio visokokvalitetnih sredstava i dugoročna partnerstva sa lokalnim zajednicama. Eldoradove obične akcije trguju na berzi u Torontu (TSKS: ELD) i berzi u Njujorku (NISE: EGO).

O EBRD

Evropska banka za obnovu i razvoj osnovana je 1991. godine kako bi pomogla u izgradnji nove, posthladnoratovske ere u centralnoj i istočnoj Evropi. Od tada je odigrao istorijsku ulogu i stekao jedinstvenu ekspertizu u podsticanju promena u regionu i šire, ulažući 170 milijardi evra u više od 6.400 projekata. EBRD je posvećena daljem napretku ka „tržišno orijentisanim ekonomijama i promociji privatne i preduzetničke inicijative

error: Content is protected !!