Elektroprivreda BiH ulaže u elektroenergetski sektor, USAID će pomoći izgradnju elektrana

, Vesti

Potpisivanjem Memoranduma između Elektroprivrede Bosne i Hercegovine  i USAID-a bit će omogućena analiza procesa izdavanja dozvola za izgradnju različitih vrsta elektrana u BiH, jer se na ovaj način ulaganje u elektroenergetski sektor u BiH želi podići na viši nivo.

USAID će pratiti proces izdavanja dozvola, s ciljem da se identifikuju zakonodavne, regulatorne i administrativne barijere s kojima se investitori suočavaju prilikom ulaganja u BiH. Na osnovu te analize USAID će preporučiti mjere, na svim nivoima vlasti, što će skratiti i pojednostaviti procedure u cilju podsticanja investicija u nove elektrane u državi. Do danas je Vlada Sjedinjenih Američkih Država, prvenstveno putem USAID-a, osigurala više od 1,6 milijardi dolara pomoći ekonomskom, demokratskom i socijalnom napretku BiH.

Generalni direktor EP BiH Bajazit Jašarević izjavio je da će ugovor omogućiti pravnu saradnju za izgradnju boljeg okvira elektroenergetskih okvira u BiH, jer se bez konkretnih pomaka i djela ne može govoriti o privlačenju investitora u našu zemlju.

“Za oporavak i dalji razvoj EP BiH kao sigurnog partnera za isporuku električne energije potrebni su nam ovakvi ugovori. Ovo će nam također pomoći da proizvod plasiramo i na regionalno tržište. Izražavamo zahvalnost USAID-u što je prepoznao ovakav projekat i pružio podršku najznačajnijem elektroenergetoskom sektoru u BiH”, rekao je direktor Jašarević.

USAID već 20 godina sarađuje s EP BiH, a prema riječima direktora Misije USAID-a u BiH Petera Duffyja i današnja vijest dočekana je s radošću.

“Želimo ponovo sarađivati s ljudima iz EP BiH i to na svim poljima rada u elektroenergetskom sektoru jer je to sektor koji ima ogroman potencijal i može omogućiti ekonomski razvoj. Stvaranje radnih mjesta je najveći izazov za nas u BiH, a mnoga istraživanja ukazuju da BiH može udvostručiti svoj potencijal za električnu energiju, uključujući hidro energiju, ali i njene obnovljive izvore. Investitori u ovom sektoru se suočavaju s izazovima kao i u svakom drugom sektoru jer se osjećaju kao u lavirintu u kojem im neko treba pokazati smjer u kojem se kretati i na kojim principima raditi. Pozdravljamo sve napore EP BiH u cilju podizanja sektora na viši nivo”, dodao je Duffy.

izvor: klix.ba