Elektroprivreda HZHB gradi svoju drugu vetroelektranu u BiH

, Vesti

Nakon vetroelektrane Mesihovina, koja je prva vetroelektrana u Bosni i Hercegovini, Elektroprivreda HZHB planira izgradnju vetroelektrane Poklečani pored Rakitna. Ona bi koristila veliki potencijal severnih vetrova koji duvaju sa obližnjih visova Čvrsnice. Projekat je deo programa javnih investicija Federacije BiH 2021 – 2023. godine.

Kako Večernji list saznaje od Marije Buntić, direkotrke sektora korporativnih komunikacija Elektroprivrede HZHB, vetroelektrana Poklečani nalaziće se u opštini Posušje, na 12 kilometara severozapadno od centra opštine, na širem planinskom području planine Štitar.

Ovo područje procenjeno je pogodnim za izgradnju vetroelektrane na osnovu dosadašnjih merenja i analiza.

Temelj za planiranje i pripremu izgradnje vetroelektrane Poklečani predstavljaju analize vetropotencijala, koje su neophodan preduslov modeliranju uticaja svake vetroelektrane na okolinu i društvo. U tu svrhu EPHZHB je instalirao dva merna stuba visine 50 metara sa kojih se dugi niz godina prikupljaju i obrađuju merni podaci.

Kada je reč o narednim koracima, u ovoj godini biće postavljen i treći merni stub visine 100 metara, čime će se dobiti još potpunija slika vetropotencijala na lokaciji.

Inače, u 2020. godini sprovedena je javna nabavka za studiju VE Poklečani, nakon čega je sklopljen ugovor s kompanijom Megajoule Adria d.o.o. iz Zagreba. Ova studija, kako je objašnjeno, definisaće tip i raspored vetroagregata, daće procenu potencijala proizvodnje električne energije VE Poklečani i služiće kao ulazni parametar nove studije izvodljivosti kako bi se nastavilo sa procedurama pribavljanja dozvola.

U toku su pripreme za izradu tehničke dokumentacije za izveđenje svih potrebnih studija i tehničkih dokumenata.

Ukupna vrednost projekta biće poznata nakon završetka izrade projektne dokumentacije, a konačna jedinična snaga vetroturbine biće definisana nakon sproveđenja javnog nadmetanja za nabavku vetroturbina.

Izvor: capital.ba