Elektroprivreda Republike Srpske nezakonito skriva podatke o poslovanju – odluka suda

, Vesti

Transparency International BiH (TI BIH) je tražio na uvid finansijski i revizorski izvještaj, informacije o broju zaposlenih, kao i o naknadama koje primaju članovi nadzornog odbora, ali se ove informacije uporno kriju od javnosti. TI BiH dobija  sudski spor protiv Elektroprivrede Republike Srpske (ERS) koja već osam mjeseci odbija da dostavi javnosti podatke o poslovanju ovog javnog preduzeća. U odgovoru na tužbu TI BIH-a, uprava Matičnog preduzeća ERS-a  tvrdila je da to „nije javno preduzeće u smislu ovog Zakona o slobodi pristupa informacijama“ i da podaci o njegovom poslovanju „nisu od javnog interesa“.

Okružni sud u Trebinju odbacio je ove konstatacije i naložio upravi ERS-a da u roku od 30 dana odgovori na zahtjeve TI BIH-a za dostavljanjem ovih informacija, koje su same po sebi trebale biti dostupne javnosti.

“Ove informacije koje su pod kontrolom javnog organa predstavljaju javno dobro i javni pristup ovim informacijama promoviše veću transparentnost i odgovornost Elektroprivrede RS koja ima obavezu da objavi zahtijevane informacije”, navodi se u obrazloženju presude.

Ipak, samo zavisna preduzeća redovno objavljuju finansijske izvještaje, dok matično preduzeće i dalje ne objavljuje izvještaje o poslovanju, koje su proteklih godina pratile brojne kontroverze. Jedine informacije koje javnost dobija dopiru iz medijskih navoda i javnih nastupa članova uprave.

Revizori su ipak u dva navrata pronalazili veće gubitke od iskazanih u finansijskom izvještaju pa je tako 2015. utvrđen gubitak od 159 miliona, a godinu dana kasnije 70 miliona maraka. Iz uprave ERS-a tvrde da se stanje stabilizuje i da je preduzeće 2018. godine imalo dobit od 16,5 miliona maraka, a revizorski izvještaj za taj period još nije dostupan javnosti.

Pored matičnog, nijedno od zavisnih preduzeća iz sastava ERS-a nije dostavilo TI BIH-u podatke o iznosima nakanda koje primaju članovi nadzornih odbora.

TI BIH već dugo ukazuje na netransparentnost u radu brojnih javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini, a protiv takvih vodio je i nekoliko sudskih sporova. Tokom izrade baze podataka o poslovanju javnog sektora, TIBIH je iste podatke tražio od 159 javnih preduzeća u BIH, a samo je 86 podatke dostavilo u zakonom predviđenom roku.

Izvor: capital.ba