Energetska strategija: Rumunija će za 14 godina ostati bez gasa ako ne počne eksploatacija depozita u Crnom moru

, Vesti

Rezerve gasa u Rumuniji biće iscrpljene u narednih 14 godina, a eksploatacija depozita u Crnom moru je preduslov da bi se omoglo računati na ovaj resurs u energetskom miksu, navodi se u Nacrtu energetske strategije od 2018. do 2030. godine, s projekcijama do 2050. godine.

„Da bi se izbeglo značajno povećanje zavisnosti od uvoza gasa, čak i ako budu dostupni resursi iz alternativnih izvora, neophodno je razviti of-šor depozite otkrivene u Crnom moru u poslednjih nekoliko godina. To je uslov sine-que-non da bi se mogli osloniti na prirodni gas u električnom energetskom miksu“, u skladu sa Strategijom.

Prema podacima Nacionalne agencije za mineralne resurse, rezerve gasa u Rumuniji, ne računajući one u Crnom moru, iznose 153 milijarde kubnih metara, što je pri godišnjoj proizvodnji od 10,5 milijardi kubnih metara dovoljno za 14,6 godina.

Proizvodnja gasa iz Crnog mora dostigla bi vrhunac 2025. godine. „Proizvodnja prirodnog gasa će padati nakon postizanja novog rekorda od 132 TWh 2025. godine, nakon čega će proizvodnja u Crnom moru iznositi 96 TWh 2030. i 65 TWh 2050. godine.“

Cilj Rumunije je povećanje potrošnje prirodnog gasa u domaćoj industriji i izvoz gotovih proizvoda za koje se koristi prirodni gas kao sirovina.

Umesto povlačenja ili demontaže starih kapaciteta u bliskoj budućnosti, potrebne su investicije u nove kapacitete, delom dizajnirane da rade u kogeneraciji sa centralnim sistemom grejanja, što uključuje i zamenu kapaciteta Iernut. Vrednost investicija je relativno niska, ispod 1.000 evra po jednom kilovat-času instalisane snage, navodi se u dokumentu.

Nacrt energetske strategije, za period od 2018. do 2030. godine, s projekcijama do 2050. godine, nakon javne rasprave, biće potvrđen odlukom Vlade, u skladu sa Zakonom o energetici.

Izvor: e-nergia.ro

error: Content is protected !!