Energetska zajednica pokrenula javne konsultacije o MHE projektima u regionu

, Vesti

Efekti projekata malih hidroelektrana imaju kumulativni karakter i mogu da se osete na velikim delovima slivova reka ili čak na celokupnom tom području. Javne konsultacije su pokrenute usled raširene zabrinutosti i kritika zbog uticaja na prirodu i kvalitet života. Do preispitivanja stava prema MHE projektima, došlo je zbog snažne zabrinutosti i kritike zbog uticaja hidroelektrana na prirodu i kvalitet života, stoga sekretarijat traži od pojedinaca, firmi i organizacija sugestije oko MHE u Energetskoj zajednici.

 

Državne institucije, pokretači projekata, kompanije, asocijacije, organizacije za zaštitu potrošača i životne sredine i građani imaju priliku da doprinesu oblikovanju smernica za politiku prema malim hidroelektranama, MHE, u Energetskoj zajednici. Njen sekretarijat je objavio da sugestije mogu da se pošalju do 15. juna. Nacrt je usredsređen na procene stanja životne sredine.

Hidrocentrale moraju da budu u skladu s pravnim tekovinama Evropske unije i tokom projektovanja i izgradnje i rada, naglasio je sekretarijat. Nacrt smernica politike prikazuje proceduru za javno učešće, inicijalnu procenu, određivanje prepreka i izradu izveštaja o stanju životne sredine, procene uticaja na životnu sredinu (EIA) i strateške procene uticaja na životnu sredine (SEA).

Sekretarijat Energetske zajednice ukazao je na zabranu državne pomoći ili selektivnog davanja prednosti. One mogu biti u obliku fidin tarifa (FiT) i premija (FiP), transfera vlasništva nad nekretninama i zemljištem ispod tržišne cene ili takvog zakupa, a može da se desi i da vlasti dozvole korišćenje resursa bez odgovarajuće nadoknade.

“Većina zemalja se danas prebacuje sa fidin tarifa koje određuje administracija na aukcije na tržišnom osnovu i tako pokušavaju da ciljeve za energiju iz obnovljivih izvora postignu na najisplativiji način. Potrošači uživaju niže troškove, dok donosioci odluka tako jače kontrolišu razvoj sektora obnovljivih izvora energije”, dodato je u dokumentu.

Životna sredina je često žrtva slabe primene propisa o proceni stanja

 

Projekti malih hidroelektrana mogu da izazovu znatnu štetu ukoliko se pažljivo ne isplaniraju i ne prouče, a učinak proizvodnje struje je “u poređenju s tim minimalan”, kažu u sekretarijatu. Životna sredina je “često žrtva slabe primene propisa” o proceni stanja u zemljama regiona, dodaju i upozoravaju da se na kumulativne uticaje i posledice na međunarodnom planu često uopšte ne obrati pažnja.

Narušavanje imovinskih prava građana i prepreke u pristupu vodi i zemljištu su navedeni među mnogim rizicima povezanim s pomenutom aktivnošću. Takođe, mali projekti mogu da ostave korito reke suvim i da utiču na kvalitet vode. Izgradnja brana dovodi do promene temperature i hemijskog sastava, a to može imati razorne posledice po osetljive vrste i biodiverzitet uopšte.

Izvor: balkangreenenergynews.com

error: Content is protected !!