EU: Konsultacije o međuvladinim energetskim ugovorima

, Vesti

U težnji da proveri usklađenost međunarodnih energetskih ugovora (Intergovernmental agreements-IGAs) koje članice EU dogovaraju sa državama van ovog bloka pre njihovog potpisivanja, Evropska komisija je 30. jula otvorila javne konsultacije ovom delikatnom predlogu oko koga postoje dijametralno oprečna gledanja među članicama, kao i samim energetskim kompanijama.

Sadašnja „vlada“ EU brani ovu meru polazeći prvenstveno od iskustava sa (napuštenim) projektom gasovoda Južni tok, gde su međuvladini ugovori koje je Rusija sklopila sa tranzitnim državama – prema viđenju Komisije – bili u nekim stavkama u suprotnosti sa trećim energetskim paketom EU.

„U međunarodnom okruženju kada se energetska sigurnost nalazi u središtu debate, Komisija želi da razmotri IGA odluku“. Javna rasprava, upućena vladama zemalja članica, energetskim kompanijama i drugim učesnicima na tržištu, otvorena je do 22. oktobra ove godine, saopšteno je iz Komisije.

error: Content is protected !!