EU objavila nove ciljeve za smanjenje emisija

, Vesti

Nakon sastanka ministara životne sredine EU, koji je održan u petak u Briselu, dogovoren je pregovarački mandat EU za predstojeće razgovore COP21, uključujući smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte za 40 procenata do 2030. u odnosu na nivo iz 1990, uprkos otporu istočnih zemalja, poput Poljske,
Mađarske i Češke. Dogovor je bio potreban kako bi se pregovarači EU mogli založi/ za snažan međunarodni okvir za ograničenje globalnog zagrevanja na najviše dva stepena iznad pre-industrijskog nivoa, prenosi Euroac/v. Šanse za obezbeđivanje pravno obavezujućeg limita globalnog zagrevanja na konferenciji o klimatskim promenama Ujedinjenih nacija (COP21) koja se održava u Parizu u novembru ove godine, veoma su male. SAD, kao jedan od dva najveća zagađivača, pored Kine, ne želi pravno obavezujući međunarodni cilj. SAD se zalaže za sistem u kome bi Vlade iznele obećanja da će smanji/ globalno zagrevanje, a koji ima podršku zemalja poput Kine i Indije. Problem predstavlja kako osigura/ da ciljevi Vlada vremenom budu ambiciozniji, što je potrebno kako bi se sprečilo da globalno zagrevanje pređe dva stepena, i da države iznose slične ili slabije ciljeve. Pri tom, vremenski rokovi SAD i EU su u koliziji, s obzirom da se SAD zalažu za petogodišnje sastanke o klimatskim promenama, dok EU postavlja desetogodišnje ciljeve.

error: Content is protected !!