EU: Rast udela obnovljivih izvora energije

, Vesti

Jedna trećina električne energije proizvedene u Evropi prošle godine došla je iz obnovljivih izvora energije, prenosi ENTSO-E , evropska mreža prenosnih sistema za električnu energiju.

Pre četiri godine obnovljiva energija u ukupno proizvedenoj električnoj energiji učestovala je samo sa 24 odsto. Povećano učešće OIE nastalo je usled smanjenja upotrebe fosilnih goriva. Prema rečima Suzan Najs, direktorke za koorporativne poslove u ENTSO-E, došlo je do revolucije.

Danas u EU 33 odsto proizvedene elekrtične energije dolazi iz OIE, od toga hidroenergija učestvuje sa 18,5, a 14,4 procenata je iz ostalih izvora, uglavnom vetar i solarna energija. U 2011. godini hidroenergija je činila 15,3, a ostali OIE samo 9,3 odsto. Učešće fosilnih goriva spalo je sa 48,6 u 2011. na 40,5 procenata u 2014. godini.

„Rast udela obnovljivih izvora je zaista tek počeo. EU ima cilj od 27 posto OIE u 2030. godini, što se prevodi u 46 procenata obnovljive električne energije“, rekla je Suzan Najs.

error: Content is protected !!