Evropska Komisija pozdravlja pojačan javni nadzor nad aktima EU koji se odnose na životnu sredinu

, Vesti

Cilj Arhuske konvencije je da garantuje tri važna aspekta upravljanja životnom sredinom: pristup informacijama, učešće javnosti u donošenju odluka i pristup pravdi u pitanjima životne sredine. Komitet za usklađenost prema Konvenciji ranije je pokrenuo određena pitanja u vezi sa obavezama EU u vezi sa pristupom pravdi u pitanjima životne sredine.

Komisija pozdravlja privremeni politički sporazum postignut juče između Evropskog parlamenta i država članica EU u Savetu o izmeni Arhuske uredbe koja će omogućiti pojačan javni nadzor nad aktima EU koji utiču na životnu sredinu. Komisija je predložila amandman u oktobru 2020. godine, nakon što se obavezala prema Evropskom zelenom dogovoru da poboljša građanima i nevladinim organizacijama zaštite životne sredine na nivou EU.

Komesar za životnu sredinu, okeane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius rekao je: „Pozdravljam amandman na Arhusku uredbu privremeno dogovoren između suzakonodavaca. Ojačaće kapacitet evropskog civilnog društva i šire javnosti za vršenje nadzora nad odlukama koje utiču na životnu sredinu. Ovo je važan element provera i ravnoteže u ekološkoj vladavini zakona kako bi se obezbedilo da Evropski zeleni dogovor donese trajne promene“.

Dogovoreni amandman poboljšaće mogućnosti civilnog društva da zahteva da institucije EU preispitaju svoja akta sa ciljem da se obezbedi bolja zaštita životne sredine i efikasnija klimatska akcija. Ekološke nevladine organizacije, kao i pojedinci čija su prava narušena, moći će da zatraže takvu kontrolu. Pored toga, bilo koji pripadnici javnosti koji deluju zajedno u javnom interesu moći će zatražiti nadzor ako takav zahtev podrži najmanje 4000 Evropljana iz najmanje pet država članica, a najmanje 250 članova javnosti dolazi iz svake od zemalja te države članice.

Izmenjena uredba dodatno će poboljšati otvorenost, odgovornost i doslednost delovanja Unije na životnu sredinu i klimu i podržaće cilj Komisije da postigne transformativne promene prema Evropskom zelenom dogovoru, daljim osnaživanjem civilnog društva da doprinese ovoj promeni.

Sledeći koraci

Nakon privremenog političkog sporazuma o najrelevantnijim promenama, revidiranu Arhusku uredbu sada treba da odobre i usvoje Evropski parlament i Savet pre nego što stupi na snagu.

Izvor: eureporter.co