FBiH: IFC pomaže kompaniji Energy 3 u razvoju vjetroparkova

, Investitori

 

Međunarodna financijska korporacija, članica Grupacije Svjetske banke, pomaže vodećoj kompaniji na polju obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini u razvijanju dva vjetroparka sa ciljem diversifikacije izvora energije u zemlji i poticanja proizvodnje iz obnovljivih izvora energije.

IFC pruža savjetodavne usluge kompaniji Energy 3 pri razvoju vjetroparkova Pločno i Podveležje u jugoistočnom dijelu zemlje, od kojih svaki ima instalirane kapacitete od 48 megavata. Najvažnije usluge obuhvaćene sporazumom uključuju procjenu rizika na tržištu električne energije i savjete o opcijama prodaje struje i prognoze njenih cijena. IFC će, osim toga, pomoći Energy 3 u identificiranju, procjeni i ublažavanju svih eventualnih regulatornih rizika.

„Izuzetno nam je drago imamo još jednog međunarodnog partnera, i to globalno uvaženu financijsku instituciju, koja će nam pomoći da razvijemo ova dva vjetroparka, u skladu sa najvišim međunarodnim standardima i sa posebnim fokusom na socijalne i okolišne aspekte“, izjavio je Miralem Čampara, generalni direktor Energy 3. „Također, za nas, kao lokalnu kompaniju, predstavlja veliku čast to što je IFC, nakon primjene svojih rigoroznih procedura, odobrio ovu jedinstvenu suradnju.“

Energy 3 je u većinskom vlasništvu Nordic Power Partnersa, danske kompanije za proizvodnju vjetro i solarne energije, koja predstavlja zajedničko ulaganje najveće kompanije za razvoj projekata iz energije vjetra i solarne energije – European Energy A/S, i Danish Climate Investment Funda, koji je u vlasništvu i pod upravom Investicijskog fonda za zemlje u razvoju, kao i nekoliko danskih penzionih fondova.

„Radeći sa Energy 3, IFC pomaže dalji razvoj projekata iz obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini“, kaže Nebojša Arsenijević, menadžer IFC-ovog Programa čiste energetske infrastrukture u jugoistočnoj i istočnoj Evropi. „Ova dva nova vjetroparka će, uz to, pomoći zemlji da ispuni svoje međunarodne obaveze u smislu potrošnje energije iz obnovljivih izvora, i pomoći Bosni i Hercegovini na putu pridruživanja Evropskoj uniji.“

IFC-ov Program čiste energetske infrastrukture u jugoistočnoj i istočnoj Evropi implementira se u partnerstvu sa Ministarstvom financija Austrije i pruža savjetodavne usluge u cilju jačanja razvoja kompanija iz privatnog sektora koje se bave obnovljivim izvorima energije.

Bosna i Hercegovina je postala dioničar i član IFC-a 1996. godine. Od tada, dugoročne investicije IFC-a u Bosni i Hercegovini dosegle su 398.3 miliona USD, uključujući 23,1 miliona USD koje je IFC mobilizirao od svojih partnera, u 46 projekata u različitim sektorima. Osim toga, IFC je kroz svoj program financiranja trgovine podržao trgovinske tokove vrijedne 52 miliona USD. Portfolio naših ugovorenih investicija u Bosni i Hercegovini na dan 30. juna 2016. god. iznosi 87,6 miliona USD. Tokom 2016. fiskalne godine IFC je uložio 13 miliona USD u Bosnu i Hercegovinu.

izvor: indikator.ba

error: Content is protected !!