FBiH mijenja zakon o eksploataciji nafte i plina – Vlada ubuduće imenuje stručni tim za vođenje pregovora

, Vesti

U Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH, utvrđenom na jučerašnjoj sjednici promijenjen je sadržaj stava 3. koji sad propisuje da Vlada FBiH svojim rješenjem imenuje stručni tim za vođenje pregovora i izradu ugovornog modaliteta, čiji članovi moraju biti stručne osobe iz oblasti geologije, rudarstva, energetike, ekologije, prava i ekonomije, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Dosadašnje rješenje je propisivalo da će Vlada angažovati pravnu osobu kao stručnog konsultanta (sa iskustvom u međunarodnim pregovorima i izradi ugovora o istraživanju i eksploataciji nafte i plina) za pružanje konsultantskih usluga u postupku pregovora, vođenju pregovora i izradu ugovornog modaliteta.

Izmjene se odnose i na kaznene odredbe Zakona, a jedna od njih je i da će pravnoj osobi koja bez odobrenja nadležnog organa istražuje i/ili eksploatiše naftu i plin biti oduzeta na taj način pribavljena imovinska korist, te će mu biti izrečena zaštitna mjera zabrane istraživanja i eksploatacije.

Nova zakonska rješenja bila su potrebna jer je, nakon ranije raspisanih tendera, utvrđeno da nijedan ponuđač ne ispunjava tražene kriterije, odnosno nema potrebne kvalifikacije za pružanje usluga vođenja pregovora i izradu ugovornog modaliteta.

Nacrt zakona otklanja zastoj u izboru stručnog konsultanta koji bi doveo u pitanje nastavak Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Federaciji BiH, navodi se u saopćenju Vlade.

izvor: ekapija.com

error: Content is protected !!