FBiH: Rudnik Gross osmi put obeležio Svetski dan zaštite životne sredine

, Vesti

Rudnik Gross kod Srebrenice ugostio je danas oko 150 učenika nižih razreda osnovnih škola iz Srebrenice, Skelana, Sasa i Bratunca povodom obeležavanja 05. juna, Svetskog dana zaštite životne sredine. Gross je za đake organizovao edukativne radionice i predavanja na temu zaštite životne sredine, sa posebnim osvrtom na zaštitu voda. Đacima je kroz igru pojašnjeno zbog čega je važno da se prema životnoj sredini odnosimo odgovorno, sa akcentom na značaj očuvanja voda.

Đaci su obišli krug rudnika, a posebna pažnja je posvećena hidrotehničkom kanalu koji je Gross izgradio kako bi onemogućio zagađenje Dimničkog potoka i Saške reke industrijskim otpadom i čiste ih proveo do Drine. Rezultat izgradnje kanala je isti kvalitet ovih voda pre flotacijskog odlagališta i posle njega.

Tehnolozi rudnika su zajedno sa predstavnicima nadležnih institucija održali nekoliko interaktivnih predavanja na teme kako da zaštitimo životnu sredinu i vode, kako rudnik to čini, šta dovodi do zagađenja vode, koje su posledice njenog zagađenja i mere kojima se ona štiti. Na radionicama deca su naučila kako se meri pH vrednost i elektroprovodljivost vode, a grupe učenika su dobile priliku da to i same urade. Učenici koji su dobili najverodostojnije rezultate, Gross je nagradio prigodnim poklonima. Predavači su bili Miroslav Tanasić, glavni republički vodni inspektor, Neđo Dragičević, republički vodni inspektor, Jelena Vićanović iz Javne Ustanove „Vode Srpske“ i Ilijas Begić, ekološki inspektor Opštine Srebrenica.

„Veliko nam je zadovoljstvo što smo danas imali priliku da deci objasnimo koliko je bitno sačuvati prirodu i da na primeru rudnika, zajedno sa njihovim zaposlenima, pokažemo kako izgleda stvarna briga o njoj“ – izjavio je Miroslav Tanasić.

Pored brige o kvalitetu vode, rudnik je smanjio emisiju zagađenja i jedino je preduzeće u regionu koje odlaže otpad na propisan način i reciklira. Više od 82 hiljade metara kvadratnih prostora je rekultivisano, a oko 7,4 hektara površine starog jalovišta i kruna brane aktuelnog jalovišta pretvoreni su u livadu, dok je preostalih 3 hektara pretvoreno u parkove. Osim toga, već 8 godina zaredom obeležava Svetski dan zaštite životne sredine, organizujući manifestacije za osnovce okolnih škola, koje imaju za cilj da ukažu na značaj očuvanja životne sredine i na neophodnost boljeg ophođenja prema njoj.

„Za poslednjih osam godina realizovali smo mnoštvo predavanja i radionica, imali relevantne predavače i goste, koji su zajedno sa našim stručnjacima, velikom broju učenika približili ideju značaja očuvanja čovekove sredine. Želimo da podignemo ekološku svest kod dece, da ih edukujemo i da im ukažemo na to da svako od nas mora i treba da vodi računa o sredini u kojoj živi“ – rekla je Jelena Petrić, predsednica UO Gross.

Svim učenicima koji su danas bili gosti Grossa, rudnik je poklonio majice i kačkete sa sloganom „Pijem čisto – živim zdravo“ i ilustrovani vodič na srpskom i engleskom jeziku “Bukvar zdravlja” o zaštiti voda. Rudnik olova i cinka Gross, čiji je većinski vlasnik britanska kompanija Mineco Ltd, posluje u okviru Mineco Grupe. Pored ovog rudnika, u Bosni i Hercegovini Mineco priprema za otvaranje rudnik ceruzita kod Olova i sprovodi istraživanje nalazišta olova i cinka kod Foče. Takođe, sa svojim partnerima Mineco upravlja rudnicima olova i cinka u Srbiji: ’Rudnik’ kod Gornjeg Milanovca i ’Velikim Majdanom’ kod Ljubovije, a kod Bosilegrada se priprema za otvaranje rudnik olova i cinka ’Bosil-Metal’.

izvor: energetskiportal.rs

error: Content is protected !!