FBiH: Vratimo graanima Konjica plaže na Neretvi

, NVO

Gornji tok rijeke Neretve kod Konjica predstavlja jedinstven vodotok, između ostalog, i zbog svoje čistoće vode i priobalja, iznimne bioraznolikosti, kao i atraktivne pejzažne/estetske vrijednosti rijeke i njenog šireg okruženja. Iz tog razloga je ovaj dio vodotoka decenijama služio stanovnicima Konjica za provođenje rekreativnih aktivnosti, posebno u ljetnim periodima.
Tokom toplih ljetnih dana rijeka Neretva predstavlja jedino „utočište“ za većinu Konjičana koji nemaju mogućnost ili ne žele da posjete neku drugu prihvatljivu destinaciju.

Međutim, rukovodstvo općine Konjic nije nikada donijelo odluku o uspostavljanju kupališno-rekreativnih zona na Neretvi, a što znatno usložnjava već ionako komplikovane i neuređene odnose korisnika voda rijeke Neretve. Naime, već dvije decenije na području Gornje Neretve postoji nesklad između korisnika riječnih resursa, a glavni razlog je neadekvatno upravljanje riječnim slivom od strane nadležne federalne agencije, kao i drugih nadležnih institucija. Iz tog razloga je Udruženje „Zeleni Neretva“ iz Konjica, u saradnji sa sarajevskim uredom njemačke Fondacije Heinrich Böll, započelo provedbu projekta „Vratimo građanima Konjica plaže na Neretvi“. Ovaj projekat, osim što ima za cilj da potakne pokretanje zvanične procedure od strane lokalnih vlasti na rješavanju problema kupališno-rekreativnih zona, ima i namjeru da uključi lokalnu javnosti u iniciranje rješavanja drugih aktualnih ekoloških problema koji egzistiraju na gornjem toku Neretve.

izvor: zeleni-neretva.ba

error: Content is protected !!