Građani i aktivisti se protive rudniku litijuma kod Valjeva, Srbija

, Vesti

U javnom obraćanju gradonačelniku, članovima Gradskog veća, odbornicima i odbornicama Valjeva, aktivsti Inicijative “EКOlubarska bitka” su izrazili zabrinutost informacijama da se na teritoriji Valjeva može otvoriti rudnik litijuma, kao i time što su istraživanja već počela, premda se ni lokalna samouprava, ni Ministarstvo rudarstva i energetike “po ovom pitanju nisu zvanično oglašavali”.

“Zahvaljujući intervjuu sa Aleksanderom Palkovskim, potpredsednikom kompanije Euro Lithium, objavljenom na portalu Innovation News Network, saznali smo da su u našem kraju pronađene značajne rezerve litijuma. Palkovski je naveo da je otisak valjevskog ležišta dugačak osam, a širok četiri kilometra, i da je po svojoj veličini jedno od najvećih nalazišta litijuma na svetu. Ali, tu nije kraj! Na toj stranici britanskog portala posvećenom inovacijama, Valjevci koji su se slučajno na njemu zatekli, mogu da saznaju da je Valjevo i jedno od najvećih poznatih nalazišta borata u svetu, kojeg Palkovski iz nama nepoznatih razloga naziva ‘herojskom robom’“, saopštila je Inicijativa “EKOlibarska bitka”.

Posebno su naveli kako potpredsednik Euro Lithium-a promoviše Valjevo u potrazi za potencijalnim investitorima za rudnik litijum i borata rečima: “Sa nalazištem u Valjevu i fokusom od vrha nadole na održivost, gde rukovodstvo upravlja agendom održivosti projekta, imamo vrlo jedinstvenu priliku da budemo primer kako rudarska industrija može dati ključni doprinos ispunjavanju svetske ambicije i ciljeva održivog razvoja”.

“EKOlubarska bitka” odbija “laskanje” i ističe strepnju građana i građanki Valjeva “jer ono što je za svet sirovina za tranziciju ka zelenoj energiji, za Valjevce je devastacija prirode i životne sredine”. Oni nadležne upozoravaju da aneće dozvoliti da se na obali Кolubare i u podnožju Maljena na kom ležđvazdušna banja Divčibare, otvori rudnik površine 32 kiometar kvadratna.

Posebno nezadovoljstvo građana/ki izaziva činjenica da lokalna samouprava ne reaguje, a Ministarstvo rudarstva i energetike ne poštuje međunarodne sporazume, koje je država Srbija potpisala kao što su Zakon o potvrđivanju konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima zaštite životne sredine, a koji u članu 6. stav 4. kaže da je obaveza države Srbije za projekte od velikog uticaja na životnu sredinu omogući učešće javnosti još u ranoj fazi, kad su opcije još uvek otvorene i kad može doći do efikasnog učešća javnosti.

“Istorija nas uči da kad god su nepozvani gosti dolazili na Кolubaru da uzmu deo teritorije kroz koju ona protiče vekovima, sa nje su i odlazili i bez soli i bez pogače. Nema razloga da i sada bude drugačije. Ali, istorija nas takođe opominje kako su prošli oni koji su im u tome pomagali!”, nevedeno je još u saopštenju, uz poziv gradskim vlastima da javno iznesu stav o namerama kompanije Euro Lithium da u Valjevo dovede rudarske kompanije da dugoročno eksploatišu litijum i borate i građanima/kama preznetuju izveštaje istraživanja kompanaije Euro Lithium.

Izvor: danas.rs

 

error: Content is protected !!