Grcka: Elektrane na lignit su izgubile konkurentnu prednost na trzistu struje

, Vesti

Ponovo slabiji rezultat postrojenja na lignit, elektrane postaju manje konkurentne na trzistu struje. Na veleprodajnom tržištu električne energije odvijaju se velike promene- opada proizvodnja na lignit zajedno sa sistemskom marginalnom cenom, dok postrojenja na prirodni gas postaju izuzetno konkurentna.

U skladu sa podacima koje dostavlja IPTO, operator prenosne mreže, proizvodnja na lignit je prošlog meseca dodatno opala, sa 1,167 GWh na 1,016 GWh, što smanjuje njegovo učešće od 30 na 24 procenata u ukupnoj proizvodnji električne energije, uključujući uvoze.

Na osnovu ovih cifara, uvezena električna energija, koja je iznosila 1,062 GWh u martu, i dalje ima najveći doprinos u sistemu električne energije u Grčkoj, što znači da su problemi koji su nastali prošlog leta usled kapitalnih kontrola prevaziđeni i prekogranična trgovina električnom energijom jača je u odnosu na prethodni period.

Proizvodnja na lignit je opala i na godišnjem nivou. Proizvodnja u martu, u odnosu na isti mesec prošle godine, manja je za 31.9 procenata, dok je proizvodnja na gas duplirana, povećala se za 104.7 procenata.

Elektrane na lignit su izgubile konkurentnu prednost. One su prethodno definisale SMP, tj. nudile najveću cenu, dok je u martu zabeleženo da su elektrane na gas to činile 39.3 procenata vremena a elektrane na lignit 36.74 procenata vremena.

Prosek SMP iznosio je 40.782 evra po MWh u martu, vrhunac je dostigao 2.marta kada je iznosio 55.006 evra po MWh. Najniži nivo je zabeležen 23, 28 i 29.marta u 13h , kada je SMP iznosila nula.

Čak i starije, manje efikasne elektrane na gas, kao što je postrojenje u Komotini, severoistočnoj Grčkoj, mogu proizvesti energiju po nižim stopama od elektrana na lignit, sudeći po LAGIE.

error: Content is protected !!