Grčka, PPC: Smanjenje zavisnosti od lignita

, Investitori

Rezultati poslovanja kompanije PPC za prvi kvartal ove godine signaliziraju dugoročne promene, s obzirom na menjanje tržišnog okruženja i usvajanje različitih mera finansijske stabilizacije kako bi se redukovao dominantan položaj kompanije na tržištu.
Pad ukupnog prometa u prvom kvartalu iznosi 136 miliona evra u odnosu na isti period prošle godine, što je rezultat manjeg tržišnog udela kompanije na maloprodajnom tržištu električne energije i predstavlja samo početak pada.
Udeo PPC-a na maloprodajnom tržištu nastaviće da se smanjuje u bliskoj budućnosti, odnosno kako dalje reforme energetskog sektora, uključujući tržište električne energije, budu realizovane kao deo paketa finansijske pomoći.
Najnoviji podaci koje je obezbedio IPTO, operator prenosnog sismtema, ukuzaju na pad proizvodnje električne energije iz lignita u prvom kvartalu 2016.
Proizvodnja struje iz lignita, kao deo ukupnog autputa kompanije, pala je sa 38 procenata u prvom kvartalu 2015. na 28 procenata u prvom kvartalu ove godine. S druge strane, učešće proizvodnje iz gasa povećano je u istom periodu sa 14 na 19 procenata, odnosno na 20 procenata u aprilu.
Uvoz električne energije povećan je od 19 procenata u prvom kvartalu 2015. na 22 procenta u prvom kvartalu 2016, odnosno na 24 procenta u aprilu. Udeo fotonaponskih sistmema PPC-a porastao je u istom periodu sa 9 na 10 procenata, odnosno 13 odsto u aprilu. Učešće drugih obnovljivih izvora ostalo je praktično na istom nivou.
Proizvodnja električne energije iz lignita činila je 75 odsto ukupne proizvodnje kompanije pre dve decenije. Ovaj pokazatelj pao je na 55 odsto u 2006, odnosno na 38 odsto prošle godine.
Ovom trendu doprineo je pad cene prirodnog gasa u prethodnih godinu dana.
Glavni problem PPC-a predstavlja fokusiranje na strategije koje treba da naruše proces liberalizacije tržišta električne energije, umesto traženja načina za poboljšanje performansi i usluga u suočavanju sa sve većom konkurencijom.

error: Content is protected !!