Grčka vlada odobrila Molaoi ekološku studiju

, Vesti

Rockfire Resources, kompanija za istraživanje osnovnih metala, zlata i kritičnih minerala, objavila je da je grčka vlada odobrila dozvolu za proučavanje životne sredine kompanije u Molaoiju. Grčka vlada je odobrila aplikaciju Rockfire-a za definisanje resursa i postupno bušenje u narednih 5 godina u Molaoiju.

Dodeljivanje ove dozvole daje ovlašćenje Rockfireu da buši u narednih 5 godina, iako Kompanija namerava da ubrza ovo bušenje i da završi što je moguće više bušenja 2023. godine. Ova odluka grčke vlade je brzo primljena i jasna je afirmacija rešenosti grčke vlade da olakša strana ulaganja u rudarski sektor.

Grčka vlada je već izbušila 179 bušotina u Molaoiju, što znači da sva buduća bušenja grade povverenje u ležište koje je već dobro definisano.

Dejvid Prajs, glavni izvršni direktor kompanije Rockfire, prokomentarisao je: „Grčka vlada je prethodno izbušila 179 istražnih rupa u Molaoiju, tako da Rockfire nije fokusiran na bilo kakva dalja istraživanja. Naše planirano bušenje za ostatak 2023. je dizajnirano da unapredi resurse sa „Pretpostavljenih“ na „Izmerene i naznačene“ kategorije.

Kada se ova prekretnica postigne, Kompanija će krenuti što je brže moguće da završi studiju izvodljivosti. Ostajemo na putu da postignemo ovu prekretnicu i davanje ove dozvole je veoma važan korak u našim razvojnim planovima. Tržište će i dalje biti informisano o napretku u Molaoiju, uključujući rezultate testova bušenja kako budu primljeni.

error: Content is protected !!