Mađarska: Grinpis insistira da je njihova sudija o Paks-u validna

, NVO

Uzvraćajući na kritike mađarskog komesara za nuklearnu energiju, Grinpis je juče stao u odbranu svoje nove studije kojom je utvrđeno da bi nadogradnja Paks nuklearne elektrane bila ekonomski nekonkurentna.

Atila Aszodi, komesar mađarske Vlade za nadogradnju nuklearne elektrane, ove nedelje objavio je blog u kome tvrdi da studija Grinpisa sadrži “ozbiljna odstupanja I greške”. Pomenuta studija, koju je Grinpis objavio 31. Maja, tvrdi da je nadogradnja neizvodljiva bez državnih subvencija, kao I da bi takav projekat narušio konkurenciju na tržištu.
U blogu koji je objavio juče, Grinpis navodi tvrdnje koje je Aszodi izneo o njihovoj studiji ii brani svoje stanovište.
Aszodi je doveo u pitanje metodologiju istraživača, grupe pod imenom Candole, koju je Grinpis unajmio. Oni su na ovo odgovorili da je pristup koji njihovo istraživanje koristi baziran na sličnoj BMWi studiji, koju je, opet, koristila Rothschild studija koju je Vlada naručila I koju koristi da bi potkrepila svoje tvrdnje da će nuklearka biti kompetitivna. Grinpis tvrdi da su podaci Rotšild studije bili već zastareli u trenutku kada su objavljeni, u decembru 2015.
Asyodi je u svom blogu takođe napisao da sugestija Grinpisa da se investicija neće održati nije tačna. Grinpis je odgovorio da je korišćenje LCOE formule – merenja izvora energije koje pokušava da upoređuje različite metode generacije struje na uporedivim osnovama – nije dovoljno za donošenje investicionih odluka, jer metod pojednostavljuje troškove.
“Zaista nas interesuje da li bi autor bio u stanju da da navede jednu investiciju u energetskom sektoru o kojoj je odlučeno isključivo na osnovu korišćenja LCOE formule, kaže Grinpis. “LCOE nije sistem evoluacije”.
Grinpis kaže da Aszodijeva ocena da njihova studija potcenjuje parametre proizvodnje novih blokova dovodi u zabludu I navodi na pogrešne zaključke. Prema Grinpisu “proizvođači uvek planove baziraju na najboljem mogućem scenariju, dok mi moramo da razmotrimo I iskustvene podatke”. Organizacija ističe da je, po njihovom modelu, prosečni kapacitet korišćenja novih blokova 90,7 odsto, što je I dalje “optimistična pretpostavka”.
Na kraju svog dugog izlaganja u kome je odgovorio na Aszodijeva pitanja, Grinpis kaže da “I dalje preporučuje Candole analizu” za one koji su zainteresovani za ekonomska merenja u vezi sa novim blokovima Paks-a. “Mi tvrdimo da je izgradnja novih blokova nepotrebna za Mađarsku, da bi to za nju bila gubitnička investicija I da bi ona podrila širenje rešenja u vezi sa obnovljivim izvorima energije u ovoj zemlji”.