Hrvatska: Čak i uz zanemarivanje utjecaja na zdravlje i okoliš, Plomin C je ekonomski neisplativ projekt

, NVO

Analiza troškova i koristi izgradnje termoelektrane „Plomin C“ pokazuje da ova termoelektrana na ugljen donosi veće društvene troškove nego koristi, da je projekt preosjetljiv na kritične parametre te da se čak i uz upitno vrednovanje utjecaja Plomina C na zdravlje i okoliš ne preporuča njegova provedba.
Rezultat ekonomske analize je da projekt počinje generirati negativni novčani tijek već u prvih 10 godina rada. Zelena akcija pozdravlja Vladino uvođenje „privremenog moratorija“ na izgradnju termoelektrana, ali smatra da je ova analiza dokaz da je nužno trajno odbaciti ideju o izgradnji Plomina C.

Očekivanja kako će jeftina nafta zaustaviti ulaganja u obnovljive izvore energije nisu se ostvarila, nego upravo suprotno, investicije u obnovljive izvore rastu, a energija koju proizvode je sve jeftinija i dostupnija. Time fosilni energenti, a i termoelektrane na ugljen postaju sve neisplativije i sve više se napuštaju. Plomin C i energetska politika su test za novu Vladu, na kojoj će se pokazati da li je sposobna prepoznati trendove u gospodarstvu te osigurati kvalitetan razvoj Hrvatske.

Analiza, čiji izrađivač je Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), a naručitelj Zelena akcija, predstavljena je danas u Zagrebu. S obzirom da je nekoliko posljednjih Vlada u suradnji s HEP-om godinama zagovaralo izgradnju Plomina C, tvrdeći da se radi o nužnom i isplativom projektu, Zelena akcija je naručila izradu ove Analize kako bi se navedene tvrdnje zagovornika Plomina C napokon provjerile. Za izradu Analize korišteni su službeni podaci, uključujući i podatke HEP-a, procjene relevantnih međunarodnih institucija i javno dostupni podaci iz drugih izvora. Korištena metodologija propisana je Provedbenom uredbom Europske komisije, Vodičem za analizu troškova i koristi investicijskih projekta Europske komisije te uputama Europske investicijske banke za ekonomsko vrednovanje projekata.

Osim dokazane ekonomske neisplativosti, Plomin C potrebno je odbaciti i i zbog negativnog utjecaja na okoliš, utjecaja na klimatske promjene, povećanja ovisnosti o uvoznom ugljenu te činjenice da mu se protivi velika većina građana.

Navedenu Analizu poslat ćemo Vladi, nadležnim saborskim odborima i HEP-u. Vjerujemo kako je ovo konačna potvrda da od izgradnje Plomina C treba trajno odustati te se usmjeriti prema energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije.

source: zelena-akcija.hr

error: Content is protected !!