Hrvatska: HEP gradi novi proizvodni objekt na Trešnjevci

, Investitori

Iako je u javnosti stvorena slika da su baš sve HEP-ove investicije u nove proizvodne objekte zapele, to baš i nije tako. Hrvatska elektroprivreda je u ožujku pokrenula pretkvalifikacijski tender za izgradnju novog kombi-kogeneracijskog plinskog bloka na lokaciji pogona Elektrane-toplane Zagreb (KKE EL-TO Zagreb) na zagrebačkoj Trešnjevci, u sklopu modernizacije cijele lokacije na kojoj se električna energija proizvodi već više od stotinu godina. Procjenjana vrijednost investicije iznosi 138 mil. eura. Kako doznajemo u HEP-u, nova će jedinica zamijeniti postojeći blok A, a s vremenom nadomjestiti i proizvodnju pojedinih drugih jedinica na lokaciji EL-TO Zagreb. Radi se o visokoučinkovitoj kogeneraciji sa znatnom uštedom primarne energije prilikom spojnog procesa proizvodnje topline i električne energije uz projiciranu ukupnu učinkovitost postrojenja od 90% na razini cijele godine. Toplinska snaga elektrane trebala bi biti oko 100 MWt.
Planiranim povećanjem instalirane električne snage bloka od 90 do oko 150 MWe pogon EL-TO će biti pouzdan oslonac sigurnog napajanja zapadnog i sjevernog dijela grada električnom energijom. To je osobito važno u trenucima ozbiljnih poremećaja u elektroenergetskom sustavu jer svodi prekide u isporuci električne i toplinske energije u Zagrebu na najmanju moguću mjeru. Nova proizvodna jedinica omogućit će veću proizvodnju električne energije izvan ogrjevne sezone. Osim toga, zamjenom protutlačnog bloka A, kombi-kogeneracijskim blokom s mogućnošću određene kondenzacijske proizvodnje te s izgradnjom ljetnih zračnih hladnjaka, značajno će se povećati instalirana električna snaga na lokaciji te time i sigurnost opskrbe. Kondenzacijski način rada novog bloka omogućit će fleksibilniji pogon postojećih jedinica i dulji ostanak u pogonu, a samim time i veću proizvodnju na lokaciji.
HEP za projekt posjeduje lokacijsku dozvolu, koja je bila osnova za tehničko-tehnološko rješenje prema kojem je pripremljen tender za izgradnju po principu „ključ u ruke“ za postrojenje, te kasnije za dugoročno održavanje plinskih turbina. Pripremu same lokacije i infrastrukture za prihvat novog bloka i sve priključke preuzeo je HEP.
Pretkvalifikacijski tender otvoren je do 3. svibnja, nakon čega slijedi evaluacija te upućivanje poziva za dostavu ponude kvalificiranim ponuditeljima. Provedba nabavnog postupka odvija se prema pravilima nabave EBRD-a koja je iskazala interes za financiranje projekta. Ugovaranje izgradnje, ishođenje građevinskih dozvola i početak pripremnih radova se očekuje krajem ove ili početkom iduće godine, a planirano trajanje izgradnje je tri godine. Izgradnja ovog bloka doprinijet će smanjenju emisija štetnih tvari u zrak, što je sukladno odluci skupštine Grada Zagreba o potrebi izrade sanacijskog programa za stacionarni izvor emisija u zrak pogona EL-TO Zagreb. Sanacijski program koji je izradila HEP Proizvodnja usvojen je 2011. godine.

izvor: energetika-net.com

error: Content is protected !!