Hrvatska: HEP je ishodila dozvolu za životnu sredinu za EL-TO Zagreb

, Investitori

Rešenje o objedinjenim uslovima zaštite životne sredine, kojim su propisane mere zaštite okoline i prirode za postojeće postrojenje EL-TO Zagreb, Ministarstvo zaštite okoline i energetike Hrvatske donelo je krajem decembra 2016. Na taj način je HEP ishodio dozvole za sva svoja termoenergetska postrojenja.

Rešenje o dozvolama za životnu sredinu su preduslov za nastavak rada postojećih i jedan od preduslova za ishođenje upotrebne dozvole za rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih termoenergetskih postrojenja snage veće od 50 MW.

Cilj HEP-a u postupcima sa obezbeđivanjem dozvola bio je da primenom najboljih raspoloživih tehnika, omogući nastavak rada termoenergetskih postrojenja u skladu s graničnim vrednostima prema Direktivi 2010/75/EU o industrijskim emisijama.

izvor: energetskiportal.rs

error: Content is protected !!