Hrvatska; Poziv na predstavljanje analize o sustavu poticaja obnovljivih izvora energije u sektoru proizvodnje električne energije

, Vesti

Predstavljanje analize „Obnovljivi izvori energije –šansa koju moramo iskoristiti“ održat će se u ponedjeljak, 26. veljače, u 11:00 sati u Klubu Hrvatskog novinarskog društva (Perkovčeva 2) u Zagrebu. Izradu analize je naručila Zelena akcija, a izradilo Društvo za oblikovanje održivog razvoja.

Sustav naknade za obnovljive izvore energije u Hrvatskoj postoji preko 10 godina. Taj sustav je, kao i u drugim državama, bio važan zamašnjak za instaliranje veće snage OIE u periodu u kojem je cijena energije iz obnovljivih izvora bila osjetno skuplja od energije proizvedene iz klasičnih izvora. Međutim, navedeni sustav u Hrvatskoj bio je predmet kritike, pri čemu su prednjačile optužbe da je većina poticaja bila usmjerena relativno malom broju tvrtki te da zbog naknade za OIE dolazi do poskupljenja električne energije za korisnike. Brojna su negativna medijska izvješća o OIE koji su navodno„pretjerano nagomilani”, stvaraju problem u mreži i slično.

Također, postavlja se pitanje da li je sustav ispunio očekivanja u smislu instalirane snage, ili je bilo očekivano da će u Hrvatskoj biti iskorišten značajniji potencijal OIE. Osobito je zabrinjavajuće da u Hrvatskoj, s obzirom na potencijal, postoji izrazito malo energetskih zadruga i općenito proizvodnje električne energije iz malih sustava u vlasništvu pojedinaca ili lokalne zajednice.

S obzirom da Hrvatska značajan dio potrošene električne energije nadoknađuje uvozom, i da na putu u niskougljično društvo nema mjesta za termoelektrane na ugljen i plin, nužno je uspostaviti pravni, politički i administrativni okvir koji će osigurati adekvatno iskorištenje potencijala OIE. Ova analiza daje pregled sustava poticaja OIE, administrativni okvir za instaliranje OIE, utvrđuje financijske i administrativne prepreke za veći udio OIE u proizvodnji električne energije te daje preporuke za unapređenje sustava.

Najvažnije elemente analize predstavit će dr.sc. Maja Božičević Vrhovčak iz DOOR-a, a komentirat će ih Toni Vidan iz Europskog gospodarsko socijalnog odbora i Zelene akcije. Nakon uvodnih izlaganja uslijedit će rasprava koju će moderirati Bernard Ivčić iz Zelene akcije.

Izvor: zelena-akcija.hr