Hrvatska: Problem onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu dignut će se na višu razinu

, Vesti

Na sastanku je predstavljen i preliminarni izvještaj o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu u 2015. godini, kojeg je izradio Državni hidrometeorološki zavod na temelju podataka mjerenja onečišćujućih tvari na dvjema brodskim postajama.
Suradnja između Hrvatske i Bosne i Hercegovine ključna je za rješavanje problema onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu, s obzirom da je upravo Rafinerija nafte Brod dominantni izvor onečišćenja – rekla je pomoćnica ministra zaštite okoliša i prirode Marija Šćulac Domac nakon sastanka međudržavne radne skupine za praćenje stanja zraka na području Slavonskog Broda i Broda.

Prema njezinim riječima, uskoro će biti potpisan sporazum o suradnji između vlada dviju država na području zaštite okoliša. Time će se, dodala je, rješavanje problema onečišćenja dignuti na višu razinu, a sve s ciljem ubrzanja aktivnosti na modernizaciji Rafinerije.

Na sastanku je predstavljen i preliminarni izvještaj o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu u 2015. godini, kojeg je izradio Državni hidrometeorološki zavod na temelju podataka mjerenja onečišćujućih tvari na dvjema brodskim postajama. Prema toj analizi, zrak je bio čist u odnosu na sumpor dioksid, dušični dioksid, benzen i ozon, a onečišćen, odnosno druge kategorije, s obzirom na sumporovodik i lebdeće čestice.

izvor: vecernji.hr

error: Content is protected !!