Hrvatska; Slavonski Brod: Ugljikovodici u vodi u okviru dopuštenih udjela

, Vesti

Na temelju zadnjih analiza uzoraka koje je uzorkovao Hrvatski zavod za javno zdravstvo sa šest lokacija na području Slavonskog Broda utvrđene su količine ugljikovodika ispod maksimalno dopuštenih vrijednosti.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo nije dao nove preporuke o tome je li voda za piće ili nije. Po svemu sudeći, to znači da je 90.000 stanovnika Slavonskog Broda i okolice i dalje osuđeno na cisterne s pitkom vodom i spremnike.

U priopćenju navode da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo uzeo uzorke vode sa šest lokacija na području Slavonskog Broda: Vodocrpilište Jelas, bunar B15 Vodosprema Jelas, Vodocrpilište Jelas, bunar B5, Klesarstvo Perić, Ulica sv. Lovre 9, Slavonski Brod, Opća Bolnica „Slavonski Brod”, operacijska sala, slavina u Priprema 2. i Tifon, Zadnja vezna cesta 56, slavina na šanku.

Analize vode su istovremeno provedene u dva službena laboratorija te su oba dobila zadovoljavajuće rezult.

“U svim su uzorcima utvrđene količine ugljikovodika ispod maksimalno dopuštenih vrijednosti propisanih Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe. Analize su radi mjera sigurnosti istovremeno provedene u dva službena laboratorija te su oba dobila zadovoljavajuće rezultate, navodi se u priopćenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo”, navodi se u priopćenju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Nakon višednevnih prozivki slavonskobrodskoga gradonačelnika Mirka Duspare da se taje rezultati analiza u protekla četiri dana, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, uz obavijest o zadnjoj analizi, priložio je i sve rezultate dosadašnjih analiza. Objavljene su na web stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Na sjednici Stožera civilne zaštite u Slavonskome Brodu potvrđen je nastavak aktivnosti na razmještanju spremnika za vodu kako bi opskrba građana i institucija pitkom vodom bila što učinkovitija. Stožer je predvidio 70 mjesta za dostavu pitke vode.

Izvor: croenergo