Hrvatskom i dalje caruju odlagališta otpada

, Vesti

Europa reciklira, Hrvatska stalno kaska.

Prema statističkim podacima iz 2016. 47% komunalnog otpada u EU-u se reciklira i kompostira. Međutim, prakse se razlikuju među zemljama te brojne države članice još uvijek koriste odlaganje pod zemljom za komunalni otpad. Odlaganje pod zemljom gotovo da ne postoji u sjeverno-zapadnoj Europi (Belgija, Nizozemska, Švedska, Danska i Njemačka), dok je iznimno popularno na jugu Europe. Čak 12 zemalja odlaže više od polovice otpada pod zemljom, odnosno na odlagališta. Hrvatska je uz Latviju, Slovačku i Bugarsku na iznad 60% odloženog, a ne recikliranog otpada. U travnju europski zastupnici glasuju za izmjene pravila o upravljanju otpadom koje uključuju nove ciljeve za recikliranje, zbrinjavanje i odlagališta, objavio je Croenergo.

Izvor: energetika-net