Iz fabrike direktno u reku: Prečišćava se samo četvrtina otpadnih voda

, Vesti

Prošle godine prečišćeno je tek 30 miliona kubnih metara otpadnih voda iz industrije, što čini četvrtinu ukupno ispuštenih voda u Srbiji, navodi se u izveštaju Republičkog zavoda za statistiku. Prošle godine je prečišćena svega petina, beleži se određeno poboljšanje, ali je znatno porasla i količina otpadnih voda koja nastaje u industrijskim procesima.

Najviše otpadnih voda ispustišteno je u industriji snbedavanja strujom, gasom i parom, 56 miliona kubika voda.

Od ove količine, prečišćena su tri miliona kubika voda, a ispušteno je čak 53 miliona neprečišćena kubika vode.

U rudarstvu je od ukupno 22 miliona kubnih metara ispuštenih otpadnih voda, prečišćen je tek jedan milion, što znači da je preostalih 21 miliona kubnih metara vode izliveno nepročišćeno. Jedino je u okviru prerađivačke industrije ispušteno više prečišćene nego prečišćene otpadne vode.

Od ukupno 40 miliona kubih metara ispuštenih otpadnih voda u prerađivačkoj industriji, prečišćeno je 26, a naprečišćeno 14 miliona kubnih metara. U poređenju sa 2021. godinom, količina prečišćene vode ostala je na sličnom nivou, ali se povećala ukupna količina ispuštene vode.

Naime, 2021. godine ukupno je ispušteno 101 milion kubnih metara vode (2022. godine je ispušteno 118 miliona), a prečišćeno je 29 miliona kubnih metara (2022. godine prečišćeno je 30 miliona).

I 2021. godine ubedljivo najveći deo prečišćenih kubnih metara vode potpicao je iz prerađivačke industrije (26 miliona).

I kad su prečišćene, vode retko prošle i tercijarni tretman

Otpadne vode iz industrije koje su u toku prošle godine bile prečišćivane najčešće su prošle samo takozvani primarni tretman.

On podrazumeva čišćenje vode fizičkim ili hemijskim postupkom, nakon čega biološka aktivnost otpadne vode (glavni pokazatelj zagađenosti) biva smanjena za najmanje 20 odsto pre ispuštana, a suspendovane čestice redukovane za najmanje 50 odsto.

Ovakav tretman prošlo je 19 miliona kubnih metara prečišćenih otpadnih voda.

Sekundarni tretman prošlo je samo šest miliona kubnih metara, a tercijalni tretman pet miliona kubnih metara.

Sekundarni tretman otpadnih voda smanjuje biološku aktivnost vode za najmanje 70 odsto i hemijski potrebnu količinu kiseonika za oksidaciju organiskih komponenata i neorganskih soli (drugi pokazatelj zagađenosti otpadnih voda) za najmanje 75 odsto.

Tek terecijalni tretman smanjuje organsko zagađenje do najmanje 95 odsto, 85 odsto za hemijski potrebnu količinu kiseonika, odstranjuje azot najmanje 70 odsto i fosfor za 80 odsto.

U 2022. godini u sektorima industrije korišeno 3.200 miliona kubnih metara vode, što je, u odnosu na 2021. godinu, manje za 14,2 odsto.

Ipak, u rudarstvu se koristilo 21 odsto više vode, a pad je zabeležen u prerađivačkoj industriji (5,9 odsto) i snabdevanju električnom energijom gasom i parom (pad od 14,6 odsto).

Od ukupno korišćenih voda u industriji, 96,8 odsto čine vode korišćene u snabdevanju električnom energijom, gasom i parom, 2,5 odsto u prerađivačkoj industriji, a 0,7 odsto u rudarstvu.

 

Izvor: Nova Ekonomija

error: Content is protected !!