Iz Federacije BiH izvezeno 16.598,11 tona opasnog otpada

, Vesti

Vlada Federacije BiH je usvojila je informaciju o mogućim posledicama isticanja roka propisanog Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u životnu sredinu i sisteme javne kanalizacije, koju je sačinilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u saradnji s Federalnim ministarstvom zaštite životne sredine i turizma i Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije.

Na predlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,

Vlada FBiH je dala saglasnost na potpisivanje Aneksa III Ugovora o koncesiji za korišćenje vode izvorišta Plava voda u Travniku za javno snabdevanje vodom opština Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenica, kojim je predviđeno produženje važenja ove koncesije.

Federalno ministarstvo zaštite životne sredine i turizma je informisalo Vladu FBiH da je od 2015. do 2017. godine iz FBiH izvezeno ukupno 16.598,11 tona opasnog otpada.

Izvor: energetskiportal

error: Content is protected !!