Srbija: Izbor optimalne varijante otvaranja razvoja površinskog kopa uglja

, Vesti

Investiranjem u kapitalne projekte rudarske kompanije realizuju ranije definisane ciljeve rasta, razvojne politike i poslovne strategije.

Investicioni projekti u rudarstvu su kapitalni jer troše velika finansijska sredstva, značajne resurse i dugotrajni su.Istovremeno su uslov egzistencije, održivog rasta i sticanja konkurentskih prednosti rudarske kompanije.
Projekti otvaranja novih površinskih kopova uglja koji posluju u okviru Elektroprivrede Srbije povezuju se sa njenim strateškim ciljevima razvoja i prilikom njihove realizacije moraju se uvažiti svi interni i eksterni faktori razvoja, kao i niz ograničenja koja proizilaze iz društveno-ekonomskog okruženja.
Izbor optimalne varijante otvaranja i razvoja površinskog kopa uglja baziran je na organizovanim, sistematizovanim i temeljnim istraživanjima različitih prirodnih, tehničkih i ekonomskih determinanti rudarskog projekta.
Temom modela upravljanja projektom otvaranja površinskog kopa Radljevo u kolubarskom basenu uglja bavila se grupa autora iz Elektroprivrede Srbije, Vladimir Ivoš, Slobodan Mitrović i Aleksandar Vučetić.
Projekat otvaranja i razvoja površinskog kopa Radljevo je multidisciplinaran i složen i zahteva realizaciju kompleksnih istraživanja i izradu studijske i tehničke dokumentacije iz oblasti prostornog planiranja, eksproprijacije, ekologije, geologije, rudarstva, mašinstva, elektrotehnike, građevinarstva, IT tehnologija, nabavku različitih vrsta usluga, osnovne i pomoćne opreme na kopu i na kraju izvođenje radova na otvaranju i razvoju površinskog kopa do postizanja punog kapaciteta. Vrednost investicije do 2022. godine je oko pola milijarde evra.
Procesni model upravljanja projektom otvaranja i razvoja površinskog kopa Radljevo do postizanja projektovanog kapaciteta je baziran na savremenim saznanjima u oblasti upravljanja projektima i u skladu je sa najboljom praksom u oblasti upravljanja rudarskim projektima. Procesni model nije dovoljan za uspešnu realizaciju projekta. Razvijeni sistem za upravljanje projektom treba da sadrži potpun procesni model na potrebnom nivou detaljnosti i za svaki proces razvijene procedure, shodno modelu.
S obzirom na složenost procesa investiranja u kapitalne rudarske projekte, ovaj model upravljanja projektom sa procesnim procedurama predstavlja podlogu za izradu sistema upravljanja projektom i čini pouzdanu osnovu za efikasnu i efektivnu realizaciju projekta otvaranja površinskog kopa Radljevo.

error: Content is protected !!