JP Nacionalni parkovi Crne Gore preuzeli Botanički vrt „Dulovine“

, Vesti

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore upravljaće zaštićenim područjem Botaničkim vrtom „Dulovine“ sa ciljem očuvanja bašte i realne potrebe postojanja specijalizovanog botaničkog objekta koji objedinjuje kulturnu, naučnu i edukativnu delatnost vezanu za prirodne vrednosti Crne Gore.

Naime, Vlada Crne Gore je na sednici od 1. novembra ove godine razmotrila i usvojila Informaciju o davanju na poklon zaštićenog prirodnog dobra – Botaničkog vrta „Dulovine“ Nacionalnim parkovima Crne Gore.

S tim u vezi, direktor Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore Elvir Klica potpisao je Ugovor o poklonu nepokretnosti sa pravom plodouživanja i Sporazum o regulisanju međusobnih odnosa povodom preuzimanja Botaničkog vrta „Dulovine“ koji je u vlasništvu Daniela i Zore Vincek iz Kolašina.

– Preuzimanje Botaničke bašte na upravljanje Nacionalnim parkovima Crne Gore predstavlja posebnu čast, sa jedne strane, i istovremeno obavezu kojoj ćemo se sa pažnjom posvetiti u budućim aktivnostima i koju ćemo realizovati na zadovoljstvo brojnih poštovalaca ovog zaštićenog dobra, saopštio je direktor JPNPCG Elvir Klica.

Botanički vrt formiran je 1981. godine u Dulovinama u južnom delu Kolašina i predstavlja pravo bogatstvo severa Crne Gore i simbol ovog grada. Botanički vrt je kategorisan kao zaštićeno prirodno dobro – spomenik prirode i zakonom je zaštićeno od 1994. godine.

Zahvata površinu od 646 metara kvadratnih i nalazi se na nadmorskoj visini od 1.018 metara nadmorske visine. Pored svog turističkog značaja, bašta ima i naučno-edukativni karakter. Bašta obezbeđuje optimalne uslove za rast preko 500 vrsta biljaka, od kojih je većina endemska, a oko 80 odsto njih je klasifikovano kao lekovito bilje.

Predmet poklona JPNPCG su nepokretnosti: vikendica sa dvorištem i livadom i pokretne stvari: botanička bašta kao zaštićeno prirodno dobro koje je zasađeno na nepokretnostima i biblioteka botaničke bašte.

Ugovor i Sporazum potpisani su 15. novembra ove godine u Botaničkom vrtu Dulovine uz prisustvo direktora NP Biogradska gora Saše Jeknića i predstavnika opštine Kolašin.

Izvor: energetskiportal

error: Content is protected !!