Kako industrija kuje Zakon o kritičnim sirovinama EU

, Vesti

U martu 2023. godine, Evropska komisija objavila je svoj predlog Uredbe o kritičnim sirovinama („CRMA“). Naš novi izveštaj otkriva zabrinjavajuću meru u kojoj predlog Komisije daje listu želja za lobiranje rudarske industrije i industrija koje koriste metale i minerale.

Naši glavni nalazi:

Rudarske kompanije, kompanije koje koriste metale i minerale i njihove lobističke grupe potrošile su više od 21 milion evra godišnje na lobiranje, bile su domaćini brojnih sponzorisanih događaja i održavale više od dva sastanka nedeljno sa najvišim donosiocima odluka Komisije.

Komisija je predstavila i uokvirivanje pitanja svojih CRM konsultacija i njihove rezultate na način koji je uobličen u korist industrije, a suštinsko pitanje smanjenja potražnje odbacila je u daleki dodatak.

Industrijsko lobiranje se u velikoj meri oslanjalo na studiju koju je naručila industrija i koja ne modelira smanjenje potražnje, iako priznaje koliku bi to razliku napravilo od toga koliko je potrebno rudarstvo u EU.

Strateški projekti sa „preovlađujućim javnim interesom“ bili su ponovljeni zahtev industrije, koji je sada prisutan u predlogu Komisije i predstavlja pravi rizik za zaštitu životne sredine.

Uključivanje dobrovoljne industrijske sertifikacije umesto pravno obavezujućih obaveza dužne pažnje, bio je još jedan ponovljeni zahtev industrije uključen u predlog Komisije, zabrinjavajuće omogućavao industriji da se samoreguliše.

 

error: Content is protected !!