Kako se Srbija sprema za poplave: Nema planova, ne zna se ko upravlja branama

, Vesti

Za prevenciju poplava u Srbiji u 2018. i 2017. nije obezbeđeno dovoljno novca, a primer je održavanje zaštitnih i regulacionih vodnih objekata za šta je odvojeno ispod 60 odsto potrebne sume, navodi se u nedavno objavljenom izveštaju Državne  revizorske institucije o prevenciji poplava u Srbiji.

Da bi se ispunili ciljevi Strategije o vodama, bilo je potrebno uložiti 99,5 miliona evra u 2017. godini, odnosno 102,5 miliona u 2018.  u oblast zaštite od štetnog dejstva voda.

“Postojeći model finansiranja zaštite od voda nije obezbedio potreban nivo sredstava i u potpunosti je bio zavistan od budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine”, ocenjuje se.

Ni branama se ne upravlja kako treba. Javna vodoprivredna preduzeća nemaju pouzdanu evidenciju o njima jer dve trećine brana nije uneto u registar vodnih objekata –  od 173 brane popisano je 58.

Prema oceni revozora, zabrinjavajuće je što javno preduzeće Srbijavode nije unelo podatke za 21 visoku branu.

Pojedine brane nisu prenete na upravljanje javnim vodoprivrednim preduzećima, u skladu sa Zakonom o vodama. To, kako piše, znači da postoji rizik da se takvim branama ne upravlja na adekvatan način,  a neke od njih nisu uključene u sistem zaštite od poplava, iako im je to jedna od osnovnih namena.

Sve navedeno može dovesti do toga da brane utiču na porast umesto na smanjenje rizika od poplava u naseljima nizvodno od brane, upozorila je Državna revizorska insitucija.

U izveštaju stoji i da  preliminarna procena rizika od poplava  2011. nije ažurirana, karte ugroženosti i karte rizika od poplava nisu izrađene za 99 značajnih poplavnih područja, dok planovi upravljanja rizicima za teritoriju Srbije i za vodna područja, nisu doneti.

Bez karata rizika od poplava ne mogu se uraditi planovi upravljanja rizicima od poplava, procena potencijanih šteta od poplava, sprovođenje neinvesticionih mera odbrane i podizanje svesti javnosti.

Rok za pripremu i donošenje planova upravljanja rizicima od poplava bio je do 2017. godine.

Republička direkcija za vode nije pripremila plan za odbranu od poplava za vode 1. kategorije za 2016, 2018 i 2019.

Kašnjenje u donošenju operativnih planova nosi rizik da u vreme poplava ne budu jasno utvrđena ovlašćenja i odgovornosti.Ovo takođe ima negativan uticaj na lokalne samouprave koje na osnovu njih donose operativne planove za vode 2. reda.

Javna vodoprivredna preduzeća Srbijavode  i Vode Vojvodine takođe nisu pripremili planove za vodna područja u svojoj nadležnosti što se odrazilo na kašnjenje Direkcije.

Kao ključne razloge  navode nepostojanje metodologije za njihovu izradu, nedostatak novca, opreme i stručnog kadra.  Međutim, revizor je napisao u izveštaju je da je metodologija doneta 2017. godine dok su novac, kadrovi i oprema bili donekle dostupni kroz sedam projekata vrednih 13 miliona evra koje su finansirale međunarodne organizacije.

Izvor: novaekonomija.rs

error: Content is protected !!