Koalicija Living Rivers Europe traži održivu unutrašnju plovidbu u konačnim pravilima trans-evropskog transporta (TEN-T)

, Vesti

Uoči pregovora EU o konačnim pravilima TEN-T, koalicija nevladinih organizacija Living Rivers Europe koja radi na zaštiti reka, jezera i močvara u Evropi, poslala je pismo u kojem traži čvršću zaštitu evropskih reka i isključivanje reka Labe i Save. i destruktivni plovni put Ruse-Varna u Bugarskoj.

Wetlands International Europe sa drugim nevladinim organizacijama u Living Rivers Europe poziva da ne dođe do novog pogoršanja stanja evropskih reka, izazivajući zabrinutost da bez dodatne zaštite nova pravila predstavljaju veliki rizik za slatkovodna staništa i vrste.

U pismu se ističe da će uključivanje reka Labe i Save biti veoma štetno za dve najjedinstvenije reke Evrope koje slobodno teku. Ove reke pružaju vredne usluge ekosistema koje će biti degradirane masovnim intervencijama i predviđenom izgrađenom infrastrukturom. Sa klimatskim promenama koje već́ dovode do više suša i malih voda na ovim rekama, unutrašnja plovidba je već nemoguća tokom većeg dela godine.

U pismu se takođe ističe jedan posebno zabrinjavajući slučaj u Bugarskoj. Projekat plovnog puta Ruse-Varna bio bi veoma destruktivan za ekosistem reke Dunav i umetnut je u poslednjem trenutku uprkos decenijama kontroverzi i nije zvanično objavljen javnosti.

error: Content is protected !!