Kolaps globalnog gasovoda

, Vesti

Globalni gasovod predloženih termoelektrana na ugalj srušio se za 76% od Pariskog sporazuma 2015. godine, čime se vidi kraj izgradnje nove elektrane na ugalj.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Guterres pozvao je na „nema novog uglja do 2021“, dok je imenovana predsednica ZP Alok Sharma pozvala COP26 u novembru 2021 da „ugalj pošalje u istoriju“. COP26 pruža idealan trenutak za vlade da isključe slavinu nove izgradnje uglja.

Od 2015. godine, 44 vlade (27 u OECD -u i EU, 17 drugdje) već su se obavezale da neće imati novi ugalj, otvarajući put preostalim zemljama koje tek trebaju delovati. Utvrdili smo da je još 40 zemalja (osam u OECD-u i EU, 32 drugde) bez ikakvih projekata u izgradnji pre izgradnje i da su u poziciji da se spremno obavežu da „neće imati novi ugalj“.

Globalno, 1.175 GV planiranih energetskih projekata na ugalj otkazano je od 2015. Ubrzani tržišni trendovi kombinovani su sa novom vladinom politikom i upornim protivljenjem civilnog društva uglju. Svet je izbegao 56% širenja ukupne globalne flote uglja (od juna 2021.), što bi bilo ekvivalentno dodavanju druge Kine (1.047 GV) globalnim kapacitetima uglja.

Od jula 2021. godine, Kina i zemlje sa sledećih pet najvećih cevovoda pre izgradnje (Indija, Vijetnam, Indonezija, Turska i Bangladeš) čine više od četiri petine preostalog gasovoda na svetu. Akcija ovih šest zemalja mogla bi ukloniti 82% cevovoda pre izgradnje. Preostali cevovod pre izgradnje raspoređen je u još 31 zemlju, od kojih 16 ima samo jedan projekat. Ove zemlje bi mogle slediti globalni zamah i mnogi od njihovih regionalnih kolega prekinuti potragu za novom proizvodnjom energije na ugalj.

Dinamika u OECD -u i EU već je prešla na ubrzanje povlačenja postojeće proizvodnje električne energije iz uglja, pri čemu je 56% operativnih kapaciteta bilo zatvoreno već od 2010. godine ili je planirano da se zatvori do 2030. Plinovod predloženih elektrana na ugalj u OECD -u i EU zemlje su urušene za 85% od 2015. godine. Preostali predloženi projekti u zemljama OECD-a i EU čine samo 6% globalnog cjevovoda prije izgradnje. Australija, Kolumbija, Meksiko, Poljska i Turska su pod pritiskom da prate svoje kolege iz OECD -a i EU.

Među zemljama koje nisu članice OECD-a (isključujući Kinu), cevovod pre izgradnje urušio se za 77% od 2015. godine, sa stopom otkaza preko 5: 1. 27 zemalja je prekinulo razvoj nove proizvodnje energije iz uglja otkazivanjem projekata i / ili političkim obavezama od 2015. Ovaj odmak od uglja odražava se na političke obaveze vlada, okvire politike i podneske NDC -a, na primer u Pakistanu, Maleziji, i Šri Lanka. Oni služe kao regionalni putnici koje druge zemlje mogu slediti.

U grupi zemalja koje nisu članice OECD-a nalazi se 39% preostalog globalnog cevovoda za izgradnju prije izgradnje, od kojih se 80% nalazi u samo devet zemalja. Četiri od ovih vlada (Bangladeš, Pakistan, Indonezija i Vijetnam) već su navele neki oblik ograničenja za novu izgradnju uglja, koje se može dodatno pojasniti i pooštriti uoči COP26. Preostalih 20% gasovoda koji nije deo OECD-a raspoređeno je kroz male projekte u 22 zemlje, od kojih bi mnogi mogli da se obavežu da neće imati novi ugalj i umesto toga tražiti čiste alternative.

Međunarodna zajednica može dalje podržati ove zemlje u odlasku od uglja putem javnih i privatnih finansiranja čiste energije; podrška razvoju fleksibilne mrežne infrastrukture; i tehničku pomoć i pomoć kapacitetima za jačanje regulatornih i političkih okvira koji ubrzavaju prelazak sa uglja na čišćenje. COP26 će biti ključni trenutak za članice OECD -a i EU i Kinu da pokažu da je takva podrška sada dostupna za sve zemlje koje su spremne da pređu sa prljavog uglja na čistu energiju.

Samo u Kini živi skoro 53% kapaciteta u izgradnji i 55% cevovoda pre izgradnje. Kina je, međutim, zabeležila smanjenje opsega svog projekta za 74%, sa otkazivanjem od 484 GV od Pariza. Predsednik Si je najavio nameru da će Kina „strogo kontrolisati“ novi rast uglja, ali to tek treba da se odrazi u sektorskim politikama petogodišnjeg plana (FIP). Kina je takođe izolovana kao poslednji preostali glavni pružalac javnih finansija za prekomorske projekte uglja, nakon nedavnih obaveza Japana i Južne Koreje da okončaju finansiranje uglja. Prestanak kineskih finansija olakšao bi otkazivanje preko 40 GV projekata gasovoda u 20 zemalja.

Rušenje globalnog gasovoda i povećanje obaveza prema „bez novog uglja“ napreduju ruku pod ruku. Uoči COP26, vlade mogu kolektivno odgovoriti na poziv generalnog sekretara UN Guterresa da „nema novog uglja do 2021“. Globalni trendovi su pozitivni: vlade mogu da iskoriste ovaj trenutak da potvrde svoju posvećenost prelasku sa uglja na čistu energiju.

Izvore: E3G