Kompanija Ziđin u Srbiji zbog ekologije manipuliše projektima za proizvodnju bakra

, Vesti

Kineskom investitoru Ziđin ukazano je da izradi studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za ceo projekat, a ne parcijalno za pojedine radove u sklopu tog projekta.

Društvo mladih istraživača Bora i RERI skretali su pažnju javnosti i nadležnom ministarstvu da se u ovom slučaju radi o veštačkom razdvajanju projekta na manje celine kako bi se sakrio uticaj na životnu sredinu, navodi Medija centar.

„Serbia Zijin koper“, većinski vlasnik nekadašnjeg RTB-a Bor, obratio se Ministarstvu zaštite životne sredine 10. decembra prošle godine sa zahtevom za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta pripremnih radova: iskop za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju zbog povećanja kapaciteta topionice bakra u okviru kompleksa investitora.

Investitor je u zahtevu istakao da „za projekat pripremnih zemljanih radova nije potrebna izrada Studije uticaja na životnu sredinu“, propuštajući da navede da svi radovi obuhvaćeni zahtevom predstavljaju pripremne radove za građenje objekata i postrojenja. Među njima i postrojenja za odsumporavanje, fabrike i skladišta sumporne kiseline čiji uticaj na životnu sredinu je neophodno utvrditi u postupku procene uticaja.

Ove organizacije podsećaju da je Zakonom o planiranju i izgradnji jasno utvrđeno da „izgradnja objekta“ znači: prethodne radove, izradu i kontrolu tehničke dokumentacije, pripremne radove za građenje, građenje objekta i stručni nadzor u toku građenja objekta. Tako zemljani radovi nisu projekat sam po sebi, niti samostalno imaju bilo kakvu svrhu, osim kao pripremni radovi za izgradnju objekata.

Društvo mladih istraživača i RERI su istakli da je, zbog nepotpunih i nepreciznih podataka i razdvajanja jedinstvenog projekta na više manjih, neophodno da se postupak procene uticaja sprovede od samog početka za ceo projekat povećanja kapaciteta Topionice bakra, a ne samo za izvođenje pripremnih radova. Ako bi se projekat ocenio u celini, „nesumnjivo bi proizišao zaključak o očiglednim negativnim uticajima na životnu sredinu“, smatraju dve organizacije.

Izvor: danas.rs