Mađarska: Projekat Paks II dobija ekološku dozvolu

, Investitori

Plan Mađarske da izgradi dva dodatna reaktora u nuklearnoj elektrani Paks došao je do važne prekretnice dobijanjem ekološke dozvole za projekat, izjavio je juče za World Nuclear News Atila Aszodi, komesar vlade odgovorne za Paks II.
Dozvolu je izdala Kancelarija Vlade za okrug Baranja, izjavio je Aszodi putem elektronske pošte. Dobijanje dozvole potvrđuje da projekat ispunjava ekološke uslove i Mađarske i uslove Evropske unije, rekao je on.
Postupak je započet 19. decembra 2014. godine, kada je projektna kompanija MVM Paks II d.o.o. dostavila Izveštaj o proceni uticaja na životnu sredinu na više od 2000 strana, rekao je Aszodi. Tokom ovog procesa, dokument je proširen “zbog različitih proceduralnih radnji”, izjavio je.
Kompletne dostavlјene informacije za dobijanje dozvole bile su dostupne javnosti tokom čitavog procesa – u nadležnoj upravi za zaštitu životne sredine i relevantnim lokalnim samoupravama, kao i na internet stranicama vladine Kancelarije za okrug Baranja, Ministarstvu polјoprivrede i projektnoj kompaniji Paks II, rekao je Aszodi.
“U skladu sa odgovarajućim propisom, sproveden je i međunarodni postupak procene uticaja na životnu sredinu kao deo postupka procene uticaja na životnu sredinu za projekat Paks II”, dodao je on.
Druge institucije su takođe procenile dokument, uklјučujući zavod za nuklearnu sigurnost i Institut za vodoprivredu, rekao je on.
Uprava za zaštitu životne sredine održala je niz javnih rasprava prošle godine – u Paksu 7. maja i, kasnije, na devet drugih lokacija u sedam zemalјa – Austriji, Hrvatskoj, Nemačkoj, Rumuniji, Srbiji, Sloveniji i Ukrajini. Stručne konsultacije su takođe održane u zemlјama koje su učestvovale u procesu izdavanja dozvole, izjavio je.
“16. juna ove godine, projektna kompanija Paks II obavestila je upravu za zaštitu životne sredine o specifikaciji pojedinih tehničkih rešenja”, rekao je Aszodi. “Ova informacija – kao i sve ostale informacije o zaštiti životne sredine – takođe je poslata zemlјama koje su učestvovale u postupku, kako bi se komentari javnosti, kao i javnosti u Mađarskoj mogli uzeti u obzir tokom finalne odluke mađarske uprave za zaštitu životne sredine”, dodao je.
Faza konsultacija međunarodne procedure za procenu uticaja na životnu sredinu je konačno završena 26. avgusta.
Aszodi je izjavio: “Izdavanje ekološke dozvole znači da je okončan veoma dug i temelјan postupak i da je doneta profesionalni odluka. Izdata dozvola je klјučni korak u licenciranju projekta Paks II.”
On je naglasio da je obiman i transparentan proces kao i uklјučivanje Mađarske i strane javnosti u projekat pokazalo da je ekološka dozvola zasnovana na dobroj praksi i u interesu je “cele međunarodne zajednice”.
Aszodi je pre dve nedelјe izjavio da se očekuje da Evropska komisija uskoro donese odluku o projektu Paks II. Evropska komisija je donedavno istraživala dva pitanja koja se odnose na Paks II – nabavka i da li finansiranje projekta ima iznos državne pomoći.
Podnošenje prijave za lokacijsku dozvolu za nove reaktore sa ruskom tehnologijom – VVER-1200 kod mađarskog regulatora je planirano za kraj oktobra, izjavio je Aszodi delegatima na 41. godišnjem simpozijumu svetskih nuklearnih udruženja u Londonu 16. septembra.
Posao ispitivanja lokacije za projekat je završen i dokumentacija je u fazi pripreme. “Nadamo se da ćemo podneti prijavu za lokacijsku dozvolu krajem oktobra sa cilјem dobijanja dozvole za rad u proleće sledeće godine”, rekao je on.
Kada se izdaju lokacijska dozvola i ekološka dozvola, može se početi sa pripremom traženja građevinske dozvole, dodao je on.
Građevinski radovi će početi 2018. godine, ali kada tačno zavisi, kako je rekao, od uslova koje Evropska komisija vezuje za odobravanje projekta. Mađarska je imala odobrenje Komisije da provede poslednje dve godine na poslovima dobijanja dozvola, dodao je on.
Elektrana Paks se trenutno sastoji od četiri reaktora ruske tehnologije VVER-440 sa vodom pod pritiskom, koji su počeli sa radom između 1982. i 1987. godine. Međudržavni sporazum potpisan početkom 2014. godine će uzeti u obzir ruske kompanije i njihove međunarodne podizvođače za obezbeđivanje dva VVER-1200 reaktora za Paks, kao i ruski državni kredit u iznosu do 10,0 milijardi EUR za finansiranje 80% projekta.

error: Content is protected !!