Mađarska: Rotšild grupa kaže da će mađarski PAKS 2 nuklearni projekat sam sebe isplatiti

, Vesti

Kancelarija Premijera u Mađarskoj odlučila je da objavi nezavisnu finansijsku analizu Projekta obnove nuklearnih kapaciteta Paks 2 koju je pripremila Rotšild grupa, kako bi pojasnila svoje stanoviše jer se Evropska Komisija priprema da pokrene istragu o projektu po zakonu o konkurenciji.
Posle dve godine konsultacija i razmatranja veličine i značaja ovog projekta obnove kapaciteta u nuklearnoj elektrani Paks u Mađarskoj, 23. novembra 2015. godine Evropska Komisija odlučila je da sprovede dublju istragu kako bi utvrdila da li je projekat u skladu sa zakonom o konkurenciji koji zabranjuje skrivene vladine subvencije. Sa tom odlukom, procedura je ušla u sledeću otvoreniju fazu, gde treća strana može da oceni aspekte projekta vezane za zakon o konkurenciji, pisalo je u saopštenju kancelarije Premijera u utorak.
Kako bi učinili stanovište mađarske Vlade jasnim i transparentnim, kancelarija Premijera je odlučila da objavi nezavisnu finansijsku analizu Paks 2 projekta, koju je pripremila Rotšild grupa. Primerak tog dokumenta poslat je komesaru za konkurenciju Margret Vestager.
„Rotšild izveštaj bavi se svim pitanjima isplativosti koje su treće strane pokrenule u ranijim kritikama, a što je pogrešno navelo na zaključak da izgradnja novih nuklearnih postrojenja nema finansijskog smisla,“ kaže se u saopštenju za štampu. „Nalazi međunarodne bankarske grupe su baš suprotni: Paks 2 je profitabilna investicija, koja za Mađarsku ima smisla. U studiji su navedeni detaljni dokazi da su Vladine subvencije nepotrebne, da je projekat konkurentan i profitabilan sam po sebi u okruženju slobodnog tržišta.“
Rotšild grupa analizirala je faktore koji utiču na projektovanu cenu struje. Na osnovu njih smatraju da je verovatno da će tržišna cena električne energije značajno porasti, što znači da je verovatno da će tržišne cene prevazići troškove proizvodnje električne energije u predloženim novim postrojenjima. To znači da će prihod od prodaje u Paks 2 biti dovoljan da pokrije sve troškove, uključujući troškove kapitala, kamate, goriva, troškove poslovanja, održavanje, odlaganje otpada i eventualnu razgradnju.
Izveštaj takođe potvrđuje da će Paks 2 projekat biti saglasan sa ciljem liberalizovanih i združenih evropskih tržišta energije. Projekat doprinosi poboljšanoj bezbednosti nabavke, doprinosi ciljevima zaštite klime, održivosti pristupačne nabavke struje bez potrebe za bilo kakvom garantovanom cenom ili drugim vladinim subvencijama.
Izveštaj na blizu 100 strana, dostupan je u celosti na engleskom jeziku na veb sajtu kompanije MVM Paks 2 projekta kao i na kormany.hu

izvor: serbia-energy.eu

error: Content is protected !!