Mađarska će preko Fonda za modernizaciju EU promovisati lokalnu obnovljivu energiju

, Vesti

Mađarska će dobiti 4 milijarde forinti (11,4 miliona evra) iz Fonda za modernizaciju Evropske unije za promociju proizvodnje obnovljive energije u lokalnim zajednicama, saopštilo je mađarsko Ministarstvo za inovacije i tehnologiju.

Ministarstvo je reklo da se očekuje da će inovativni i savremeni projekti koji će se finansirati doprineti ciljevima Mađarske u promovisanju obnovljivih izvora energije, smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, ublažavanju izloženosti uvozu energije i pomoći domaćinstvima da uštede na komunalnim uslugama.

Lokalne energetske zajednice omogućavaju potrošačima da se organizuju i zajednički deluju kada konzumiraju, prodaju, skladište ili čak dele energiju. Mađarska želi ohrabriti inicijative koje osiguravaju lokalnu potrošnju električne energije na obnovljivoj osnovi. U međuvremenu, agregatori doprinose uravnoteženju elektroenergetskog sistema, što je neophodno kako bi se osigurala sigurnost snabdevanja s obzirom na sve više obnovljivih izvora energije. Očekuje se da će tender biti raspisan tokom jeseni, navodi ministarstvo

Mađarska učestvuje sa 7,12 odsto u Fondu za modernizaciju, koji je u Evropskom investicionom planu za zeleni dogovor prepoznat kao jedan od ključnih instrumenata finansiranja, koji podržava deset država članica EU sa nižim prihodima u njihovom prelasku na klimatsku neutralnost pomažući u modernizaciji svojih energetskih sistema i poboljšati energetsku efikasnost. Države članice korisnice su Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Letonija, Litvanija, Poljska, Rumunija i Slovačka

Prva uplata iz Fonda – ukupno 304,43 miliona evra – stavljena je na raspolaganje Češkoj, Mađarskoj i Poljskoj za finansiranje šest investicionih predloga koji su potvrđeni kao prioritetne investicije

Češka će dobiti 202 miliona evra za implementaciju fotonaponskih instalacija. Poljska će podržati uvođenje infrastrukture pametnih brojila, razvoj električnih mreža za buduće stanice za punjenje električnih automobila i energetsku efikasnost u postojećim zgradama od 91 milion eura

Kao sledeći korak, korisnici će morati da prenesu novac iz Fonda za modernizaciju predlagačima projekata ili organima upravljanja šemama. Oni takođe moraju da prate sprovođenje ulaganja u Fond za modernizaciju i podnose godišnje izveštaje.

Izvor: CEENERGYNEWS