Mađarska elektroprivreda dodaje nove proizvodne kapacitete solarne energije

, Vesti

Kompanija je na aukciji odabrala sedam ponuđača, koji nisu otkriveni. Kombinovani kapacitet prijavljenih projekata takođe nije obelodanjen. Elektroprivredna kompanija MVM dodaće, na postojećih 100 MW, nove proizvodne kapacitete solarne energije u Mađarskoj. Ogranak mađarskog MVM-a, Zold Generacio, zatvorio je aukciju pokrenutu u oktobru 2019. godine, prema dokumentu objavljenom u evropskoj publikaciji za javne nabavke, Tenders Electronic Daily. Putem ove nabavke, kompanija je planirala da ugovori 300 MW solarnih proizvodnih kapaciteta.

Ponuđeni proizvodni kapaciteti za projekte vredne 140 milijardi forinti (380 miliona evra) trebali bi biti izgrađeni u roku od dve godine. Na aukciji su ponuđeni lotovi sa proizvodnim kapacitetima veličine od 300 kW do 60 MW.

Energetska kompanija MVM, koja upravlja sa 2,5 GW proizvodnih kapaciteta, od ukupno 8,5 GW u zemlji, već ima 100 MW operativnih solarnih projekata. Prema podacima Međunarodne agencije za obnovljivu energiju, Mađarska je na kraju 2019. godine imala oko 1,27 GW kapaciteta solarne proizvodnje.

Mađarska Vlada promoviše solarnu energiju putem aukcija za obnovljive izvore energije. Prva aukcija održana je u martu, kada je ugovoreno 131,4 MW solarnih projekata. Na tenderu je dodeljeno 60 projekata, podeljenih između 88,6 MW za postrojenja od 1 MW do 20 MW, odnosno 42,8 MW za postrojenja od 300 kW do 1 MW.

Najniža ponuđena cena solarne električne energije iznosila je 20 forinti (0,05 evra) po kWh za postrojenje od 20 MW. Konačna prosečna cena za veće projekte dostigla je 21,69 forinti (0,06 evra) po kWh, a za manje 24,81 forinti (0,07 evra) po KWh.

Izvor: pv-magazine.com

 

 

 

error: Content is protected !!