Makedonija: EBRD obezeđuje kredit od 40,5 miliona evra za MEPSO

, Vesti

Evropska banka za obnovu i razvoj EBRD je saopštila da je obezbedila 40,5 miliona evra pozajmice makedonskoj kompaniji za prenos električne energije MEPSO za rehabilitaciju i modernizaciju prenosne mreže i upravljanje projektima.

Projekat obuhvata rehabilitaciju dalekovoda 110 kv, isporuku i instalaciju daljinskog nadzora, ugradnju optičke mreže i pripremu modela za maksimalno iskorišćenje, najavio je EBRD.

Raspisivanje tendera za navedene ugovore treba da startuje u decembru 2015.

error: Content is protected !!