Makedonija: Euromaks uverava da neće koristiti cijanid i sumpornu kiselinu

, Vesti

Kompanija Euromaks Risorsis, koncesionar rudnika Ilovica Štuka, prestavila je pred oko 200 stanovnika opština Bosilevo i Novo Selo ekonomske koristi i mere za zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi u okviru projekta rudnika. Euromaks nastavlja sa održavanjem informativnih sastanaka sa stanovnicima dve opštine, kako bi se postigala saglasnost o otvaranju rudnika Ilovica – Štuka, saopštila je kompanija.

Na sastanku održanom u Strumici prisustvovali su stanovnici sela Ilovica, Štuka, Ednokukevo, Sušica, Radovo, Zubovo, Turnovo, Novo Selo i Sekirnik, koji su upoznati sa potencijalom rudnika Ilovica – Štuka.

Prisutni su bili zainteresovani za ekološke mere predviđene projektom, mogući uticaju rudnika i infrastrukture na sela, kao i za uticaj na ekonomiju. Posebno interesovanje je postojalo za radna mesta koja će rudnik omogućiti, i mogućnosti obuke i obrazovanja za visoko kvalifikovane pozicije.

„Drago mi je što smo uspostavili konstruktivnu komunikaciju sa stanovništvom. Impresionirani smo velikim brojem pristunih na jučerašnjem sastanku, došli su u znanto većem broju nego što je bilo planirano. Oni su pokazali veliko interesovanje za naš projekat i koristi koje on nosi. Želimo da objasnimo da je njihovo mišljenje od velikog značaja za uspeh projekta. Nastavićemo da održavamo otvorenu komunikaciju sa stanovništvom, nevladinim organizacijama i institucijama u Makedoniji“, rekao je Varšan Gokul, izvršni direktor Euromaksa. On je dodao da kompanija radi na realizaciji onog što je dogovoreno na sastanku u julu.

Na sastanku je naglašeno da je pri projektovanju rudnika uzeta u obzir zaštita životne sredine i zdravlja ljudi.

„Ovaj projekat su izradili domaći i međunarodni stručnjaci i profesori i u potpunosti je usklađen sa makedonskim zakonima, najboljom praksom, kao i evropskim i svetskim standardima“, saopštila je kompanija i ponovila da neće biti upotrebe cijanida i sumporne kiseline.

Posebna prezentacija bila je posvećena vrsti i načinu upotrebi eksploziva u rudniku. Euromkas tvrdi da neće biti zagađenja životne sredine i vode, da će se vršiti  kontrola prašine na svim putevima,  kao i konstantan monitoring kvaliteta vode i vazduha, da će se koristiti odgovarajuća geo-tekstilna membrana za hidrojalovište, osiguraće se stabilnost nasipa i maksimalno iskorišćenje vode pri flotaciji.

Euromkas je pozvao sve zainteresovane strane, uključujući i organizacije civilnog društva, da dođu na razgovor i informišu se o potencijalnom rudniku.

Izvor: vecer.mk

error: Content is protected !!