Makedonija: Potpisan ugovor sa EBRD-om o izgradnji solarnog parka Oslomej, najavljene investicije u energetiku od 300 miliona evra

, Vesti

Predsednik Vlade Makedonije Zoran Zaev, zajedno sa zamenikom premijera zaduženim za ekonomska pitanja Kočom Anguševim i ministrom ekonomije Krešnikom Bektešijem, prisustvovao je potpisivanja ugovora o izgradnji fotonaponske elektrane Oslomej, između direktora EBRD-a za eneregtiku i energetske kapacitete Harija Bojda Karpentera i direktora AD ELEM Dragana Minovskog.

Dosadašnje nalazište uglja u REK Oslomej za oko godinu dana biće pokriveno solarnim panelima ukupne snage 10 MW. Buduća fotonaponska elektrana zaposliće 1.000 novih radnika, nakon što prođu adekvatnu obuku.

Vrednost investicije je 7 miliona evra, od čega je EBRD obezbedio 5,9 miliona evra, a ostatak čine sredstva ELEM-a.

Ukupna godišnja proizvodnja elektrane iznosiće 15 MW godišnje, što je dovoljno za pokrivanje potrošnje 2.000 domaćinstava.

Prema rečima Anguševa, ovo predstavlja primer kako jedan zaboravljeni objekat kao što je Oslomej, koji, uz manje izuzetke, nije ni radio prethodnih godina, može da se transformiše od zagađivača u ekološki kapacitet za proizvodnju električne energije.

„Vlada se u skladu sa Zakonom o energetici, koji otvara prostor za investicije u obnovljive izvore energije, obavezala na instaliranje što više megavata instalisane snage obnovljivih izvora energije, što je, nažalost, jedini energetski resurs u zemlji“, rekao je Angušev. On je dodao da trenutni kapaciteti sunca iznose samo 16 MW.

Investicija predstavlja jednu od najvažnijih u sektoru energetike, u kome, kako je objasnio Zaev, postoji najveći potencijal za povećanje bruto domaće proizvodnje, i značajan potencijal za pokrivanje deficita električne energije u Makedoniji.

Za ovu godinu, u makedonskom sektoru energetike najavljene su investicije od 250 do 300 miliona evra. Za prvi kvartal, predviđeno je raspisivanje tendera za izgradnju fotonaponskih postrojenja instalisane snage 200 MW, na državnom i privatnom zemljištu. Tenderska procedura priprema se u saradnji sa EBRD-om.

Do kraja godine biće objavljen i novi tender za izgradnju vetroparka kapaciteta do 50 MW, uz garantovane premijum tarife.

Angušev je najavio da će početi izgradnja dalekovoda sa Albanijiom, projekta vrednog 50 miliona evra, i završetak projekta gasovoda ka Grčkoj, koji će povezati Makedoniju i Grčku.

Izvor: faktor.mk

error: Content is protected !!