Makedonija: Savet opštine Đevđelija rekao ne rudniku na Kožufu

, Vesti

Na vanrednoj sednici Saveta opštine Đevđelija, održanoj u petak 9. marta, jednoglasno je odbijen zahtev za nastavak geoloških istraživanja na Kožufu od, strane kompanije Rezervoar Minerals DOEL Skoplje. Ovo je drugi negativan odgovor Đevđelijana nakon referendumskog „Ne“ za istraživanje metaličnih mineralnih sirovina na planini Kožuf.

Savet je bio obavešten da je kompanija dobila koncesiju za detaljna geološka istraživanja na ovom lokalitetu 2013. godine, i po isteku prvobitno odobrenog roka od četiri godine, sada traži produžetak roka za vršenje istraživanja za još dve godine, u skladu sa Zakonom o mineralnim resursima.

Tim povodom odbornici su na sednici u petak raspravljali o zahtevu kompanije za produžetak roka za istraživanje. Predsednik opštine Đevđelija Taško Dojčinov, u cilju pune transapretnosti, naglasio je mogućnost da Savetu prisustvuje predstavnik kompanije. Zahtev za nastavak istraživanja pred odbornicima obrazložila je direktorka Rezervoar Mineralsa Daniela Bambol. Ona je ukazala da će se poštovati sve zakonske odredbe i svetski standardi u zaštiti životne sredine.

Jednočasovna rasprava Saveta rezultirala je zaključkom da Ministarstvo ekonomije i Vlada treba da proglase jednostrani raskid ugovora o koncesiji, s obzirom da, prema izveštaju o izvršenim geološkim istraživanjima mineralnih sirovina na lokalitetu Konjsko, u periodu 2013 – 2017. godina, kao i zapisniku terenske inspekcije Ministarstva ekonomije, koncesionar nije imao prepreke da završi istraživanje u zakonskom roku.

Savet opštine Đevđelija ističe u saopštenju da očekuje od Ministarstva ekonomije i Vlade da u potpunosti poštuju stav Saveta o davanju negativnog mišljenja na zahtev o dodeli koncesije za nastavak geoloških istraživanja na planini Kožuf.

Izvor: gevgelijanet.com

error: Content is protected !!