Makedonija: Zašto ne treba otvoriti rudnik u Valandovu?

, Vesti

Nedavno sprovedeno geološko istraživanje na području sela Kazandol, u opštini Vlandovo u Makedoniji, pokazalo je prisustvo rude bakra. Investitor koji priželjkuje eksploataciju ove rude, Sardic MC Doel, takođe želi da otvori topionicu za preradu rude u katodni bakar.

Ukupna površina koje bi postrojenje i rudnik zauzeli iznosi 283.461 hektar. Za to je neophodno promeniti namenu državnog zemljišta iz klase G – proizvodnja, distribucija i servis, u D1- teška i zagađujuća industrija.

Ležište rude locirano je na samo nekoliko stotina metara od sela Kazandol, a od grada Valandovo udaljeno je oko jedan kilometar vazdušnom linijom.

Posledice eksploatacije i prerade rude koje su neizbežne:

Zagađenje vazduha – pored prašine koja je posledica drobljenja stena, pojavile bi se emisije štetnih gasova, kao što su CO2 i SO2, tokom procesa topljenja rude, kao i zbog pojačanog prisustva mašina i transportnih sredstava.

Proces topljenja rude zahteva velike količine vode. Selo u blizni rudnika pre nekoliko godina nije imalo vodu za piće i taj problem je rešen arteskim bunarom. Iako bi se iskopao arteski bunar za crpljenje vode, nedostatak vode u regionu, posebno u letnjom periodu kada je neophodno navodnjavanje poljoprivrednih površina, izazvao bi velike probleme za poljoprivredu, ali i za samu proizvodnju. Drugi problem koji bi mogao nastati, jeste ispuštanje upotrebljene vode iz proizvodnje, što bi bila ekološka katastrofa za reku i biljni i životinjski svet. Iako se u nacrtu plana naovodi da bi se voda ispuštala u veštački bazen, u tom slučaju postoji mogućnost da je koriste divlje životinje za piće i da dođe do njihovog trovanja. Pri ispuštanju vode došlo bi do zagađenja zemljišta, što bi bi značilo da neće biti uslova za ekološki uzgoj biljaka, po kome je ovo područje poznato.

Valandovo je oblast karakteristična po seizmičkoj aktivnosti. U samoj dolini nalazi se nekoliko neotektonskih raseda, te postoji mogućnost da dođe do veće katastrofe u slučaju nekih seizmičkih kretanja.

U procesu vađenja i drobljenja rude, veliki problem prestavlja buka, što je posebno problematično s obzirom na blizinu naseljenog mesta.

U procesu prerade rude, pojavile bi se velike količine industrijskog otpada, koji mora negde da se odloži. Sama jalovina bi doprinela zagađenju zemljšta, površinskih i podzemnih voda.

Opštini Valandovo nikada nije bila potrebna teška i zagađivačka industrija. Okretanje ka ovom tipu industrije nije ni u interesu građana Valandova, ni u interesu države.