Mijenja se Zakon o zaštiti okoliša

, Vesti

Ravnopravan položaj svima koji su ishodili objedinjene uvjete zaštite okoliša.

Vlada će na današnjoj sjednici usvojiti prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša. Zakon o zaštiti okoliša stupio je na snagu u srpnju 2013. a sada se usklađuje s novim direktivama Europske unije. Izmjene predmetnog Zakona se odnose na uvođenje novog postupka ishođenja suglasnosti na politiku sprječavanja velikih nesreća te unaprjeđenje načina na koji se upravlja informacijama i načina na koji se one čine dostupnima. Također, uvode se stroži standardi za inspekciju zaštite okoliša kako bi se osigurala učinkovitija provedba Zakona u području kontrole opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari. Napravljeno je usklađivanju zakonodavstva u odnosu na mjere protiv emisije plinovitih i krutih onečišćujućih tvari iz motora s unutarnjim izgaranjem koji se ugrađuju u izvancestovne pokretne strojeve. Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine 110/07) rok važenja rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša je 5 godina. Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/2013) operaterima koji su ishodili okolišnu dozvolu sukladno odredbama toga Zakona ista se dozvola nakon 5 godina razmatra, čime su predmetni operateri koji su ishodili objedinjene uvjete zaštite okoliša stavljeni u nepovoljniji položaj. Primjenom ovoga Zakona svi operateri dovode se u ravnopravan položaj.

Izvor; energetika-net

error: Content is protected !!