Ministri poljoprivrede EU povukli su se od i tako umerenih ciljeva “Zelenog sporazuma” koje je predložila EK

, Vesti

Kao deo planova za evropski “Zeleni sporazum”(Green Deal), strategija “Od farme do stola” (Farm to Fork) je skup predloženih zakonodavnih i dobrovoljnih akcija sa navedenim ciljem da hrana u EU postane „globalni održivi standard“.

Nacrt stava ministara poljoprivrede o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike EU, čiji je cilj konačni dogovor na sledećem sastanku, pokazuje da sporazum ugrožava ciljeve ‘’Zelenog sporazuma’’ razvodnjavanjem aktivnosti zaštite prirode i smanjenjem budžeta namenjenih obnavljanju i očuvanju prirode. Friends of the Earth Europe rekli su da paket ‘’Zelenog sporayuma’’ i njegovi sastavni delovi, uključujući strategiju ‘’Od farme do stola’’, ne ispunjavaju ono što je potrebno za borbu protiv klimatskih i ekoloških vanrednih situacija.

Odgovarajući na zaključke poslednjeg sastanka evropskih ministara poljoprivrede, Stanka Becheva, aktivistkinja za hranu i poljoprivredu u Friends of the Earth Europe, komentarisala je:

“Evropi je potrebna strategija za hitnu borbu protiv ekološke, klimatske i poljoprivredne krize – to nije ono oko čea su se ministry dogovarali. Oni su se povukli od već umerenih ciljeva koje je predložila Evropska komisija. Podrška koju su ministri izrazili za” inovativne sastojke i tehnike ” a „izvozno orijentisani prehrambeni sektor“ muzika je za uši rukovodilaca agrobiznisa, ali trebalo bi da zvoni za uzbunu za poljoprivrednike i građane koji žele da naša hrana i polja ostanu bez pesticida i GMO. U ovoj eri pandemije moramo preispitati naš odnos sa prirodom, obnoviti ekosisteme i biodiverzitet, ukinuti fabričke farme i stvoriti lokalizovanije modele proizvodnje “.

Savet za poljoprivredu EU raspravljao je o strategiji ‘’Od farme do stola’’ koju je predložila Evropska komisija i:

-„primetili“ su ono što su nazvali „ambicioznim ciljevima smanjenja pesticida, antimikrobnih sredstava i đubriva, kao i ostalim ambicioznim ciljevima utvrđenim u Strategiji za farmiranje vilica“, ali se nisu obavezali da će te ciljeve postići

-pozdravili su upotrebu pesticida, bez obaveze na akciju za njegovo smanjenje

-nisu pozvali na snažnije akcije kako bi evropski stočarski sektor postao održiviji i nadišao slabe predloge Komisije

-pozdravili opasni korporativni „inovativni i biotehnološki razvoj“ pod kontrolom, potencijalno otvarajući vrata za GMO i pesticide

Od 1. do 31. oktobra u Evropi se održavaju ‘’Dani dobrog uzgoja dobre hrane’’. Događaji, protesti i akcije organizuju se kako bi se zatražio sistem za hranu i poljoprivredu koji podržava male poljoprivrednike i ruralna sredstva za život, štiti tlo, vodu, ekosisteme i biodiverzitet, ne doprinosi klimatskim promenama ili povećanom industrijskom uzgoju i pruža zdravu hranu svima.

Izvor: foeeurope.org