Nalazi crnogorske revizorske institucije o zaštiti životne srdine

, Vesti

Državna revizorska institucija (DRI) uradila u proteklom periodu i uputila nadležnima nalaze o tome da Crna Gora nema dovoljno efikasan sistem zaštite od šumskih požara, ograničeni su nacionalni kapaciteti za zaštitu mora u slučaju iznenadnih zagađenja, institucije nisu uspostavile ni adekvatno održavanje mjernih stanica kad je kvalitet vazduha u pitanju.

DRI, u međuvremenu, planira i novu reviziju, pa će toku godine, kako je rekao senator Branislav Radulović, sprovesti i reviziju uspjeha “Smanjivanje ispuštanja opasnih hemikalija i materijala i smanjivanje količine nepročišćenih otpadnih voda”. Tom revizijom biće zatvoren ciklus revizija za ovu godinu iz oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine.

“DRI prepoznajući važnost UN Agende 2030 za održivi razvoj i Nacionalne strategije održivog razvoja Crne Gore do 2030. godine, fokus revizija uspjeha u 2021. godini stavila je na pitanjima koja se odnose na održivi razvoj u četiri oblasti – zaštita šuma, mora, vazduha i voda. U skladu sa tim, DRI je posebnu pažnju posvetila revizijama iz oblasti zaštite životne sredine, pa je tako, iz ove oblasti do sada sproveden veći broj revizije uspjeha poput revizije ‘Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara’ koja je pokazala da Crna Gora još nema uspostavljen dovoljno efikasan sistem zaštite od šumskih požara. Takođe, okončana je i objavljena revizija ‘Upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru’ koja je sprovedena kao paralelna revizija šest vrhovnih revizorskih institucija mediteranskog regiona (Italija, Hrvatska, Albanija, Slovenija, BiH i Crna Gora). I ova vrlo kompleksna i zahtjevna revizija je takođe pokazala da Crna Gora ima ograničene nacionalne kapacitete za zaštitu mora od iznenadnih zagađenja”, rekao je “Vijestima” Radulović.

Izvještaj o reviziji uspjeha “Uspješnost sprovođenja politike zaštite životne sredine u Crnoj Gori – zaštita od šumskih požara” objavljen je još u oktobru 2019. godine. Tom revizijom obuhvaćeni su Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Direktorat za vanredne situacije, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Uprava za šume, nacionalni parkovi i opštine – uzorak (Službe zaštite i spasavanja Glavnog grada Podgorica i opština Nikšić, Berane i Pljevlja). U cilju umanjenja štetnih efekata požara na šume Crne Gore, DRI je tada dala 42 preporuke.

Ukratko, zaključak DRI bio je da Crna Gora nema uspostavljen dovoljno efikasan sistem zaštite od šumskih požara, da su njeni kapaciteti u tom smislu ograničeni i dovode do toga da se “svake sezone kreće gotovo iz početka”.

DRI je reviziju uspjeha “Upravljanje intervencijama u slučaju iznenadnog zagađenja u Jadranskom moru” objavila 29. aprila i njome su obuhvaćeni Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, odnosno Direktorat za pomorski saobraćaj – Područna jedinica Lučka kapetanija Bar i Područna jedinica Lučka kapetanija Kotor, Inspektorat sigurnosti pomorske plovidbe, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, odnosno Direktorat za klimatske promjene i mediteranske poslove, EPA, JP Morsko dobro, Uprava za ugljovodonike, MUP, odnosno Direktorat za vanredne situacije.

Revizija je, u najkraćem, ocijenila da Crna Gora ima ograničene kapacitete za zaštitu mora od iznenadnih zagađenja.

Nije usvojen ni revidirani Nacionalni plan za hitno reagovanje u slučaju zagađivanja mora sa plovnih objekata iz 2011, nije uspostavljena odgovarajuća koordinacija između svih učesnika koji imaju ulogu u Nacionalnom planu, nije potpisan nijedan regionalni sporazum za zajedničku reakciju, a nije došlo i do ratifikovanja neophodnih konvencija, niti su ispunjene sve obaveze iz već ratifikovanih.

Konačan izvještaj o reviziji uspjeha “Efikasnost mehanizma regulacije, praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha” objavljen je 17. maja. Vrhovna država revizija dala je ukupno 20 preporuka, a revizijom su obuhvaćeni Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Agencija za zaštitu životne sredine (EPA), Centar za ekotoksikološka ispitivanja, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju i lokalne samouprave Podgorica, Nikšić, Pljevlja i Bijelo Polje. Revizijom je obuhvaćen period od 2017. do 2020. godine.

U izvještaju je ocijenjeno da postojeći sistem regulacije, praćenja i izvještavanja o kvalitetu vazduha u Crnoj Gori nije u dovoljnoj mjeri efikasan.

Izvor: vijesti.me

 

error: Content is protected !!