Norveški Statkraft pustio u rad prvu plutajuću fotonaponsku elektranu u Albaniji

, Vesti

Norveška kompanija Statkraft, vodeća međunarodna hidroenergetska kompanija i najveći evropski proizvođač obnovljive energije, ušla je na albansko tržište 2007. godine sa investicijom u kaskadnu hidorelektranu na reci Devol.

Nakon uspešnog završetka faze implementacije i priključenja na nacionalnu električnu mrežu, prvi blok plutajuće fotonaponske elektrane Banje uspešno je započeo komercijalni rad. Postrojenje je locirano na akumulaciji hidroelektrane Banje, instalisane snage 72 MW, kojom upravlja Statkraft.

Plutajuća fotonaponska elektrana Banje ima projektovani instalisani kapacitet od 2 MWp. Kako je ranije saopšteno, investicioni troškovi projekta iznose 2 miliona evra.

Prva jedinica ovog postrojenja, koja se sastoji od 1.536 solarnih panela, ima instalirani kapacitet od 0,5 MWp i pokriva površinu od približno 4.000 kvadratnih metara. Pored toga, 160 identičnih solarnih ploča postavljeno je na zemlji, radi upoređivanja i dokumentovanja efekta hlađenja na plutajućim pločama.

Druga faza implementacije projekta planirana je u drugoj polovini 2021. godine, kada će biti instalirane još tri plutajuće jedinice, sa dodatnim kapacitetom od 1,5 MWp.

Izvor: monitor.al

 

error: Content is protected !!