Novi cilj za obnovljivu energiju u Rumuniji je 38% do 2030. godine

, Vesti

S obzirom da će paket Evropske komisije „fit for 55“ biti usvojen u obliku u kojem je predložen, cilj obnovljive energije u Rumuniji za 2030. godinu značajno će se povećati – sa 30,7% na 38%. Jedna od mera u paketu koji je najavila Evropska komisija je povećanje udela energije iz obnovljivih izvora na 40% u finalnoj potrošnji energije u čitavoj Evropskoj uniji do 2030. godine, što znači podizanje ciljeva za sve države članice, uzimajući u obzir njihove specifičnosti.

Prema predlogu Evropske komisije, novi cilj za obnovljive izvore energije za Rumuniju iznosi 38% u 2030. godini, znatno iznad trenutnog cilja.

Nacionalni integrisani plan za energiju i životnu sredinu (PNIESC), koji je izradila vada u Bukureštu, predviđa cilj obnovljive energije od 30% u 2030. godini, u odnosu na 24% u 2020. Da bi postigla cilj od 30,7%, Rumunija treba da instalira nove obnovljive kapacitete od oko 6.900 MW.

Međutim, Brisel je već zatražio od Rumunije da poveća ovaj cilj, koji bi odgovarao potencijalu zemlje, i razgovarano je o udelu od 34%.

Trenutno, Rumunija ima instalisani kapaciteti vetra od 3.000 MW, fotonaponski kapacitet od 1.400 MW i postrojenja na biomasu i biogas snage 126 MW.

Prema podacima ANRE, u 2020. godini energija vetra obezbedila je 13,6% nacionalne proizvodnje električne energije, fotonaponske elektrane 1,5%, a hidroelektrane 29%.

Izvor: e-nergia.ro

 

error: Content is protected !!