NVO traže moratorijum za gradnju na crnogorskoj obali

, NVO

Crnogorsko drustvo ekologa i Ekološki pokret OZON pokrenuli su Inicijativu za stavljanje Moratorjuma za gradnju na crnogorskoj obali koji je, kako su ocijenili, jedini odgovor na nekvalitetna dokumenta koji su na javnoj raspravi.

“Ovom inicijativom zahtijevamo da se Nacrt Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu povuku sa javne rasprave i da se inicira javna rasprava o našem prijedlogu“, kaže se u saopštenju te dvije nevladine organizacije (NVO).

Javnim dijalogom i aktivnim učešćem institucija i pojedinaca bi se, kako se navodi, definisao optimalan period koji bi bio iskorišćen za revitalzaciju i sanaciju šteta pričinjenih nelegalnom gradnjom i devastacijom prostora i životne sredine, prenosi Mina.

Iz tih NVO su najavili da će dokument u kojem su naveli činjenice zbog kojih smatraju da je potrebno realizovati inicijativu poslati Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

“Nakon analiziranja ova dva nacrta prepoznali smo potrebu da se, u svrhu zaštite javnog i interesa budućih generacija, hitno stavi Moratorijum za gradnju na crnogorskom primorju na određeno vrijeme“, kazali su iz Ozona.

Moratorijum za gradnju su, kako su naveli, prepoznali kao najbolju opciju jer planska i strateška razvojna dokumenta na lokalnom i državnom nivou nijesu usklađena a trenutna prostorna dokumentacija je više usklađena sa potrebama investitora nego sa potrebama lokalnog stanovništva.

“Nije sprovedeno mapiranje NATURA 2000 staništa, nijesu definisani ekokoridori a plan ne razmatra uticaj podizanja nivoa mora“, saopšteno je iz Ozona.

Prisutna gradnja ukazuje na prisustvo organizovanog kriminala i izaraženu korupciju što, kako su kazali, potvrđuju i aktuelni slučajevi u Budvi kojima se bave pravosudni organi.

“Postojeća dokumenatcija ne predviđa varijantna rješenja“, kazali su iz Ozona, dodajući da se planovi zasnivaju na podacima starim više od 30 godina i da prostorno planiranje ne razmatra seizmički rizik datog područja.

izvor: m.cdm.me

error: Content is protected !!